Резултати от търсене на: отработени масла

Намерено в статии: 15

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... , остатъци от почистване на оборудването, отработени разтворители, бои, негодни за употреба ... масла, има някои ограничения по отношение на обезвреждането поради високото съдържание на волфрам (24 тегловни процента). Най-големи количества отработени ...
 

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

... възстановяване на ценните материали. Отработените разтворители и отпадъчни масла също може да са рециклируеми, ако се ... няма изискване за високо качество на материалите. Например отработени разтворители с висока чистота, генерирани при производството ...
 

Масла за рязане

Масла за рязане

... смазочно-охлаждащи течности, или масла за рязане, чисти масла обикновено представляват минерални масла без съдържание на вода. Имат ... различна степен (бел. ред. Вж. статия Рециклиране на отработени масла в бр. 1/2016 на сп. Екология & Инфраструктура ...
 

Ограничаване на конденз в шкафове за електроапаратура

Ограничаване на конденз в шкафове за електроапаратура

... пари и други вредни съставки, като фини капчици компресорни масла и твърди частици. Всякаква влага, която проникне в шкафа ... разходи освен за поддръжка и за обезвреждане на отпадъчните отработени материали.
 

Рециклиране на отработени масла

... околната среда. Съвременните технологии за рециклиране на отработени масла се базират на вакуум дестилация, екстракция и ... смесване на нагрят водород и предварително филтрувани отработени масла в специално проектирана смесителна камера под налягане. ...
 

ЕК предвижда рециклиране на 50% от битовите отпадъци до 2020 г.

Европейската комисия състави регионален план за рециклиране на отпадъците и повторната им употреба, в който се предвижда 50% от битовите отпадъци да се рециклират до 2020
 

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

... им третиране (изгаряне или газификация) и/или отработени фракции отпадъци за депониране. Допълнителни ползи от ... и опасни промишлени отпадъци като отработени масла, промишлени утайки, импрегнирани стърготини и отработени разтворители. За да бъдат ...
 

Управление и рециклиране на опасни отпадъци

Управление и рециклиране на опасни отпадъци

... процеса на изгаряне на отпадъците. Третиране на отработени масла Отработените масла са неразградими при естествени условия и замърсяват ... Поради тази причина не се допуска регенериране на отработени масла, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ. ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на отработени масла Намерено в справочници: 1

Ал и Ко АД

... и моторни масла в София, Пловдив, Монтана и Шумен, и 6 търговски представители. Ал и Ко изкупува отработени индустриални ... и моторни масла и ги оползотворява при производство на грес. ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top