Резултати от търсене на: отпадъчни опаковки

Намерено в статии: 22

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... обаче, следва да бъдат поставени в подходящи опаковки и транспортирани до специализирано съоръжение с множество физически ... за 3 до 5% от радиоактивността на всички такива отпадъчни материали. Обработката им включва събиране, разделяне, обеззаразяване, ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... значително подобряване на ефективността на сортиране на някои отпадъчни потоци и може да бъде особено ценна за ... които да позволят лесното идентифициране и класифициране на отделни опаковки. Концепцията обхваща включването на RFID етикети в опаковките ...
 

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

... мелници разполагат с голям капацитет за обработка на отпадъчни материали, а използваните сита гарантират, че много ... оборудване, например хладилници, автомобилни части, пластмасови и метални опаковки, композити, гориво от отпадъци (RDF), тонер касети, ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прави се и разделно събиране на негодни за употреба ... общината е въведена в експлоатация Градска пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 15 000 м3/ден, разположена в ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... да бъдат реализирани и чрез подмяна на използваните опаковки - замяна на стъклените с рециклируеми бутилки от ... . Стандартните аеробни системи, използвани в пречиствателните станции за отпадъчни води, включват процеси с активна утайка, прикрепен слой ...
 

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Оборудване за механично третиране на отпадъци

... пластмаса, цветни метали, стъкло, и други компоненти от отпадъчни потоци. Съществуват две разновидности на метода – утаителна ... преси се използват за най-различни отпадъчни материали – хартия, картон, пластмасови опаковки, метални кенчета и др. При ...
 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

... . Освен това търговията с отпадъци увеличава употребата на отпадъчни материали в производствените дейности, като така се избягва ... отпадъци износителят трябва да ги класифицира, опакова в опаковки, средства за едро пакетиране и резервоари, които се ...
 

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

... отпадъци и увеличаване използването на органични и базирани на отпадъчни материали торове. Преход Преходът към кръгова икономика ще бъде ... цели за рециклиране на битови отпадъци и такива от опаковки, както и редуциране на депата за отпадъци, може да ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top