Резултати от търсене на: отпадъчни опаковки

Намерено в статии: 25

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... отпадъчни фракции престояват в претоварни станции. Френската организация, отговаряща за изпълнението на принципа за разширена отговорност на производителя за опаковки ... , отпадъци от клинични лаборатории, отпадъчни остри предмети и стъклария. Тъй ...
 

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... нанотехнологиите, т. нар. антимикробни опаковъчни материали, ядивните опаковки и други “зелени” и устойчиви решения за ... биомаса при захранването на хладилни инсталации, например отпадъчни продукти от преработката на хранителни продукти, която ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... бои, негодни за употреба батерии и акумулатори), битови (опаковки, хартия, хранителни отпадъци, малки количества опасни отпадъци) ... . Важни параметри за успешното биологично разлагане на отпадъчни материали са съдържанието на нефт, преносът на кислород ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... обаче, следва да бъдат поставени в подходящи опаковки и транспортирани до специализирано съоръжение с множество физически ... за 3 до 5% от радиоактивността на всички такива отпадъчни материали. Обработката им включва събиране, разделяне, обеззаразяване, ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... значително подобряване на ефективността на сортиране на някои отпадъчни потоци и може да бъде особено ценна за ... които да позволят лесното идентифициране и класифициране на отделни опаковки. Концепцията обхваща включването на RFID етикети в опаковките ...
 

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

... мелници разполагат с голям капацитет за обработка на отпадъчни материали, а използваните сита гарантират, че много ... оборудване, например хладилници, автомобилни части, пластмасови и метални опаковки, композити, гориво от отпадъци (RDF), тонер касети, ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прави се и разделно събиране на негодни за употреба ... общината е въведена в експлоатация Градска пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 15 000 м3/ден, разположена в ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... да бъдат реализирани и чрез подмяна на използваните опаковки - замяна на стъклените с рециклируеми бутилки от ... . Стандартните аеробни системи, използвани в пречиствателните станции за отпадъчни води, включват процеси с активна утайка, прикрепен слой ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top