Резултати от търсене на: отпадъчни нефтопродукти

Намерено в статии: 10

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... се вследствие на индустриални процеси и пречистване на отпадъчни води. Утайките от нефтопродукти са опасни отпадъци, които могат да бъдат ...
 

Резервоари за съхранение на нефт

Резервоари за съхранение на нефт

... резервоари са едни от първите използвани за съхранението на нефтопродукти. Въпреки че осигуряват задържане на течността, директната ... за събиране на замърсени течни потоци, промивни или отпадъчни води. Резервоари с неподвижен покривЧесто срещани са в ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... на отпадъци и независимите пречиствателни станции за отпадъчни води, които приемат предимно потоци от инсталации ... кислород (ХПК), общо суспендирани вещества, въглеводороден индекс за нефтопродукти, общ азот, общ фосфор, фенолен индекс, свободен ...
 

Разходомерите: настояще и бъдеще

Разходомерите: настояще и бъдеще

... кориолисовите разходомери е измерването на количества течни нефтопродукти. В тази област те до известна степен ... на приложение като водоснабдяването и третирането на отпадъчни води, хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост ...
 

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

... и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Наредбата регламентира предотвратяването и ограничаването на ... и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Приоритет е оползотворяването чрез регенериране ...
 

Интервю с Донка Ангелова, управител на Анес-96

Интервю с Донка Ангелова, управител на Анес-96

... мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции за отпадъчни води, поддръжка и почистване на канализационни съоръжения, ... третиране на почви, замърсени с опасни вещества, например нефтопродукти. Желанието ни е да заемем част от тази ...
 

Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

... и въздух - емисии на вредни вещества в отпадъчни газове по 12 показателя. Протоколите от изпитването на ... - газовият хроматограф за определяне на въглеводородния индекс на нефтопродукти във води и - газовият хроматограф за определяне съдържанието ...
 

Механично пречистване на битови отпадни води

... за органични вещества от промишлен произход - анионоактивни детергенти, феноли, нефтопродукти и др. - Биологични показатели - индекс на Пантле Бук, ... (в година с обезпеченост 95%), след изпускане на отпадъчни води в тях, не трябва да съдържат вредни ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top