Резултати от търсене на: отпадъчни нефтопродукти

Намерено в статии: 10

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

Ефективното управление на отпадъци е интегрална част от функционирането на петролните рафинерии. Оптимизираният мениджмънт на отпадъчните потоци спомага за минимизиране на рисковете за хората и околната среда, както и за подобряване на ресурсната ...
 

Резервоари за съхранение на нефт

Резервоари за съхранение на нефт

По време на производството, рафинирането и разпространението на нефтопродукти са необходими различни по вид и размери резервоари за съхранение. По-малките болтови или заварени резервоари са по-подходящи за етапа на добив, докато големите заварени ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Европейският съюз (ЕС) обяви нови стандарти по отношение на емисиите и ефективността на намиращите се на територията на държавите членки големи инсталации за третиране на опасни и неопасни отпадъци, които към момента са около 4000 на брой. Целта на ...
 

Разходомерите: настояще и бъдеще

Разходомерите: настояще и бъдеще

Измерването на разхода на флуиди е абсолютна необходимост в почти всички сфери на промишлеността. За осъществяването на тази дейност се прилагат различни методи и оборудване, съобразено с условията на работа и спецификите на конкретния флуид. ...
 

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Eжегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн. тона от тях са опасни за природата и човешкото здраве. ...
 

Интервю с Донка Ангелова, управител на Анес-96

Интервю с Донка Ангелова, управител на Анес-96

Донка Ангелова, управител на Анес-96, пред сп. Екология & Инфраструктура Уважаема г-жо Ангелова, бихте ли представили накратко дейността на Анес-96? Дружеството ни се развива изцяло в сферата на екологията и по-конкретно – управление на ...
 

Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

Протоколите от изпитването на показатели от обхвата на акредитация, издадени от лабораторията, са валидни в държавите-членки на ЕС Изпитвателна лаборатория Екология (ИЛЕ) към производителя на минерални торове, неорганични и органични химически ...
 

Механично пречистване на битови отпадни води

Част II. Основни етапи и базови съоръжения, използвани в първото стъпало на пречиствателните станции за битови отпадни води Опазването на естествените водни ресурси от замърсяване има важно икономическо и екологично значение. Директното изхвърляне ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top