Резултати от търсене на: отпадъчни газове

Намерено в статии: 95

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

... климата континент, Европа ще трябва да намали всички парникови газове. Метанът е вторият най-мощен парников газ и ... и управлението на отглеждането им. Нерециклируемите органични отпадъци и отпадъчни потоци от бита и селското стопанство могат да бъдат ...
 

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... на биомаса при захранването на хладилни инсталации, например отпадъчни продукти от преработката на хранителни продукти, която да ... са наличието на висока влажност, различни изпарения и газове в атмосферата, необходимостта от почистване на оборудването с ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... на производствената линия, отделяне на по-малки количества отпадъчни води и утайки, както и намален обем на ваните ... на помещенията. Преди оползотворяването на тази топлина отработените газове трябва да се пречистят от замърсители като маслена мъгла ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... работни цикли, необходими за процесите на пречистване на отпадъчни води. Липсата на уплътнения елиминира възможността за потенциални ... регулиране на мириса им. Този химикал обаче отделя газове, които могат да доведат до блокиране на диафрагмените ...
 

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... най-широко прилаганата технология за десулфуризация на отпадъчни газове в световен мащаб. Технологията включва впръскването ... 3,5%. Удобен вариант за десулфуризация на отпадъчни газове, генерирани от топлоелектроцентрали, разположени в крайбрежни ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... разходи, трафика в градовете и емисиите на парникови газове, отделяни от камионите. В допълнение, нерегламентираното изхвърляне ... пространството на стари мини. Въпреки че опасните отпадъчни потоци се генерират предимно от индустриални дейности, които ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... концентрации. Интензивността на миризмите от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) може да се повиши от ... със съединенията, отговорни за формирането на лошо миришещите газове. Прецизирането на параметрите на пречиствателния процес също ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... , центробежни и мембранни за въздух и индустриални газове. Специална серия ATEX сертифицирани газодувки за биогаз: ... обхващаме всички видове екологични проекти: Пречиствателни станции за отпадъчни или питейни води - градски, индустриални, към хотели ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top