Намерено в статии: 304

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... . Утаителите в системите за пречистване на отпадъчни води с активна утайка представляват обикновени утаителни резервоари ... активната утайка използват органичната материя от постъпващите отпадъчни води и се възпроизвеждат, образувайки флокули, които ...
 

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... са най-широко прилаганата технология за десулфуризация на отпадъчни газове в световен мащаб. Технологията включва впръскването ... , експлоатация и поддръжка, не генерират утайки и отпадъчни води. Ефективността на отстраняване на серния диоксид обаче е ...
 

Колекторни системи за отпадъчни води

Колекторни системи за отпадъчни води

... терен линиите се монтират така, че да отвеждат отпадъчни води от върховете на възвишенията надолу. В случай че ... за да се редуцира дебитът. Повечето колекторни системи за отпадъчни води се инспектират посредством една или няколко техники – CCTV, ...
 

Фитинги за водопроводи

Фитинги за водопроводи

... много различни видове вентили при дейностите с питейни и отпадъчни води. Както при всяко друго механично устройство, ефективната поддръжка на ...
 

Екструдерни технологии – новости

Екструдерни технологии – новости

... наричано още еластично възстановяване на стопилката) намалява, което води до подобрени механични свойства на крайния продукт. Стабилният ... на гъвкави и твърди материали, на пяна, на отпадъчни материали, както и за двукомпонентна коекструзия. Развитието ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... за биологично третиране традиционно се използват за отпадъчни води от фармацевтичната индустрия. Те могат да бъдат ... по-голямата способност за справяне със силно замърсени отпадъчни води, като са характерни по-ниско енергопотребление, оперативни ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... в крайна сметка попада в потока отпадъчни води. Обемът на генерираните отпадъчни води в сектора може да бъде редуциран ... Консумацията на вода и генерирането на силно замърсени отпадъчни води са едни от основните екологични проблеми, свързани с ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на органични ... концентрации. Интензивността на миризмите от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) може да се повиши от метеорологичните ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на отпадъчни води Намерено в справочници: 12

ЕнвироХеми България

... и пуска в експлоатация пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води. Построените над 12 000 пречиствателни станции в ... цели на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни потоци ... още

btcatalogue.bg

АН Аква Нетуърк

... проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти ... , проектиране и доставка на пречиствателни съоръжения за питейни води, включително системи за обратна осмоза, ултрафилтрация, нанофилтрация ... още

btcatalogue.bg

Реко Инженеринг

... . Водоснабдяване и канализация. Пречиствателни станции. Пречиствателни станции за питейни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

ДМ Арматурен

... продажба на спирателна и присъединителна арматура за питейна вода, отпадъчни води и за газ, както и за ОВиК, ултразвукови ... и обратни клапи; Кранове и обратни клапи за отпадни води; Въздушници; Хидранти; Фланцови адаптори и муфи; Ултразвукови и ... още

btcatalogue.bg

Биотал България

... за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките. одходящи са за ... всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми капиталовложения и разход ... още

btcatalogue.bg

Аква Автоматика

... управление на различни производства, като: пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение; опазване на околната среда; хранително-вкусова ... още

btcatalogue.bg

Аквастарт

... групи, системи за управление на помпи, потопяеми помпи за отпадъчни води, сондажни помпи, циркулационни помпи, честотно регулиране за помпи още

btcatalogue.bg

АДИЗО

Производство на пречиствателни съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Производство на нестандартно оборудване за пречиствателни инсталации. Реконструкция на ... още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top