Намерено в статии: 298

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... в крайна сметка попада в потока отпадъчни води. Обемът на генерираните отпадъчни води в сектора може да бъде редуциран ... Консумацията на вода и генерирането на силно замърсени отпадъчни води са едни от основните екологични проблеми, свързани с ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на органични ... концентрации. Интензивността на миризмите от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) може да се повиши от метеорологичните ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... оборудването трябва редовно да бъде измивано. Два вида отпадъчни води се генерират от бояджийските цехове в автомобилната индустрия ... провеждането на основен ремонт. Повторното използване на отпадъчни води е по-разходно ефективно за по-големи ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... остатъци Продуктовата ни гама обхваща: Първично-механично пречистване на отпадъчни води - Архимедов винт помпи - Груби и фини решетки - ... на утайки и линия за биогаз Третично пречистване на отпадъчни води - Барабанни, дискови или пясъчни филтри - UV ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... металообработка, без да се генерират големи обеми отпадъчни води. Въздухът обаче е неефективен в охлаждането и ... също така позволява ефективното оползотворяване на производствените отпадъчни води и утайките от пречистването им. Засилено рециклиране ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... стопанство или промишлеността. При третирането на отпадъчни води фосфорът се отстранява от тях посредством химични ... икономическата целесъобразност на кристализацията на фосфор от отпадъчни води е силно ограничена от експлоатационните разходи, тя ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... ревю Прайм Инженеринг се ребрандира наскоро. Какви новости води със себе си тази промяна? Прайм Инженеринг присъства ... енергийно ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. ...
 

Стъклопластови тръбопроводи

Стъклопластови тръбопроводи

... използват в инсталации за обезсоляване, пречиствателни станции за отпадъчни води, за пренос на охлаждаща вода в електроцентрали, ... полагане на омокрени влакна, със или без пълнители, води до получаването на многослойна структура с желаната дебелина. ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на отпадъчни води Намерено в справочници: 12

ЕнвироХеми България

... и пуска в експлоатация пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води. Построените над 12 000 пречиствателни станции в ... цели на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни потоци ... още

btcatalogue.bg

АН Аква Нетуърк

... проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти ... , проектиране и доставка на пречиствателни съоръжения за питейни води, включително системи за обратна осмоза, ултрафилтрация, нанофилтрация ... още

btcatalogue.bg

Реко Инженеринг

... . Водоснабдяване и канализация. Пречиствателни станции. Пречиствателни станции за питейни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

ДМ Арматурен

... продажба на спирателна и присъединителна арматура за питейна вода, отпадъчни води и за газ, както и за ОВиК, ултразвукови ... и обратни клапи; Кранове и обратни клапи за отпадни води; Въздушници; Хидранти; Фланцови адаптори и муфи; Ултразвукови и ... още

btcatalogue.bg

Биотал България

... за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките. одходящи са за ... всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми капиталовложения и разход ... още

btcatalogue.bg

Аква Автоматика

... управление на различни производства, като: пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение; опазване на околната среда; хранително-вкусова ... още

btcatalogue.bg

Аквастарт

... групи, системи за управление на помпи, потопяеми помпи за отпадъчни води, сондажни помпи, циркулационни помпи, честотно регулиране за помпи още

btcatalogue.bg

АДИЗО

Производство на пречиствателни съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Производство на нестандартно оборудване за пречиствателни инсталации. Реконструкция на ... още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top