Намерено в статии: 592

Опаковки за тежки товари

Опаковки за тежки товари

... мерки, насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки. Тя поставя редица специфични изисквания ... материала, от който е направена опаковката. Биоразградимите отпадъци от опаковки трябва да позволяват преминаване през физично, ...
 

Калас Консулт ще дистрибутира металообработващите машини на OMCA у нас

Калас Консулт ще дистрибутира металообработващите машини на OMCA у нас

... време на обработка и генерирането на лесни за обезвреждане отпадъци, които не оказват вредно въздействие върху околната среда. Продуктите ...
 

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

... животните и управлението на отглеждането им. Нерециклируемите органични отпадъци и отпадъчни потоци от бита и селското стопанство ... е и свеждането до минимум на депонираните биоразградими отпадъци. Комисията ще обмисли също така възможността да предложи ...
 

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

... внедряване на технологии за рециклиране на пластмаса и строителни отпадъци до увеличаване с до 30% на защитените територии и ...
 

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

... , с цел да се намалят енергоконсумацията и генерирането на отпадъци. Впоследствие ще бъдат проучени методи за рециклиране на използваните ...
 

Стремим се към новостите в индустриалното опаковане

Стремим се към новостите в индустриалното опаковане

... цена. В същото време генерират над 50% по-малко отпадъци и допринасят за опазването на околната среда. Клиентите ни ... им се намаляват наполовина количествата на изхвърляните от фирмите отпадъци. Както винаги казваме, посоката е една и тя е ...
 

Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

... похабява и изхвърля. В световен мащаб унищожаването на хранителни отпадъци е много по-скъпо от рециклирането на пластмасови опаковки ...
 

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

... свързани с предотвратяване на генерирането на отпадъци при производството, включващи три броя ... страна дорпинесе за намаляване на генериране на отпадъци при производство. -------------------------------------------------------------- "Този документ ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на отпадъци Намерено в справочници: 27

Божинов 2006

... и др. Изсмукване на септични ями и други течни отпадъци, съответно и тяхното извозване. Договори по ЗУО. Производство на ... още

btcatalogue.bg

Да Транс

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Енергопроект АД

... стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически ... летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и т.н.; ... още

energyinfo.bg

WEISS A/S

... проектиране и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 MW ... за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

Балбок Инженеринг

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони), доставка ... още

btcatalogue.bg

Унитрейд БГ

... , картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Десислава 20 Гранулатори

Производство на Гранулатори / Мелници и Шредери за рециклиране на отпадъци от пластмаси, гума, автомобилни гуми и медни кабели, и ... още

btcatalogue.bg

Екотех Инженеринг ЕООД

... екологични проекти, свързани с преработката на различни металургични отпадъци. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение ... екологични проекти, свързани с преработката на металургични отпадъци. Екотех Инженеринг се занимава и с производство ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top