Намерено в статии: 556

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... на съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни ... благодарение на елиминирането на мъглата и другите маслени отпадъци, свързани с употребата на продукти за металообработка на ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... на оперативните разходи, редуциране на количеството на генерираните отпадъци, ограничаване на въглеродния отпечатък и, в крайна сметка ... води е свързано и с генерирането на специфични отпадъци, чието обезвреждане често е скъпо. Съществуват редица ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации за анаеробно усвояване ... пясъчни филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... на детайли, манипулиране, обезвреждане и съхранение на отпадъци. Извеждането от експлоатация на ядрени централи включва широка ... например за събиране на течни и твърди радиоактивни отпадъци и впоследствие за разпространение на обеззаразяващи агенти. ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... , когато не се прилага съвместно изгаряне с други видове отпадъци. Това е така, защото при съвместното изгаряне концентрацията на ...
 

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

... на бластирането с неабразивен материал – без химикали и вторични отпадъци и с висока ефективност на почистване. При него не ...
 

3D печат на метали

3D печат на метали

... не се изисква висока производителност. Технологията генерира минимални количества отпадъци, тъй като металният прах се свързва селективно и всеки ...
 

Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО

Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО

... преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръжения за ... 250 тона, плазмотронът преработва широк диапазон отпадъци, като провежда електрически ток през газов ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на отпадъци Намерено в справочници: 26

Божинов 2006

... и др. Изсмукване на септични ями и други течни отпадъци, съответно и тяхното извозване. Договори по ЗУО. Производство на ... още

btcatalogue.bg

Да Транс

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Енергопроект АД

... стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически ... летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и т.н.; ... още

energyinfo.bg

WEISS A/S

... проектиране и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 MW ... за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

Балбок Инженеринг

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони), доставка ... още

btcatalogue.bg

Унитрейд БГ

... , картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Десислава 20 Гранулатори

Производство на Гранулатори / Мелници и Шредери за рециклиране на отпадъци от пластмаси, гума, автомобилни гуми и медни кабели, и ... още

btcatalogue.bg

Екотех Инженеринг ЕООД

... екологични проекти, свързани с преработката на различни металургични отпадъци. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение ... екологични проекти, свързани с преработката на металургични отпадъци. Екотех Инженеринг се занимава и с производство ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top