Резултати от търсене на: отпадни газове

Намерено в статии: 91

Съвременни осветителни решения за ХВП – част I

Съвременни осветителни решения за ХВП – част I

... контакт с: мазнини, пàри, прах, мръсотия, технологични и отпадни води и други механични и химични агенти, като същевременно ... има зони с наличие на запалими прахообразни субстанции или газове, които създават опасност от пожар или взрив. Таванният ...
 

СИАД България откри нова високотехнологична пълначна станция за технически газове

... големите италиански производители и дистрибутори на индустриални газове. Компанията предлага пълен инженеринг и конструиране на ... хранителни продукти чрез азот, биологично пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални ...
 

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

... бъдат ефективно намалени с повече от 99%. Получените отпадни продукти са в малки количества, а получената отпадна ... чисти превозни средства използват технология, която рециркулира автомобилните газове обратно в двигателя, за да изгори излишните азотни ...
 

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

... разрешените горива за домакинствата. Контролът на отпадните газове на автомобилите е регламентиран от държавата чрез задължителните ... контрол на работата на устройства за пречистване на отпадни газове или за определяне на тяхната обща ефективност чрез ...
 

Технологии за производство на биогаз

... което води до отделяне на миризливи и негорими амонячни газове. Ако въглеродът е относително много, то азотът бързо ... и вторични утайки от пречиствателните станции за отпадни води, при обработка на отпадни води от различни производствени процеси от ...
 

Приложение на кориолисови масови разходомери

... приложими за измерване на еднофазни и двуфазни течности и газове, суспензии и течно-газови смеси. Използват се за определяне ... вискозитет и нисък дебит, и прилагани за третирането на отпадни води.
 

Третиране на отпадни води в Холандия

Третиране на отпадни води в Холандия

... Industry and Wastewater"", посветена на третирането на индустриални отпадни води. Целта на събитието, организирано от Министерство ... ефективност, 30-процентно намаление на емисиите на парникови газове, 100% устойчив внос на енергия, оползотворяване на ...
 

Пречистване на отпадъчни газове от прах

... сред най-често използваните съоръжения за пречистване на отпадни газове от топлоелектрически централи. Характеризират се с висока ефективност ... им предимства е възможността за работа с горещи газове и унищожаването на микробите и бактериите поради ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на отпадни газове Намерено в справочници: 2

СИАД България

... са получени чрез разделяне на въздуха или като отпадни продукти от различни производствени процеси, газовете са един ... механичната обработка, СИАД предлага партньорство за доставка на газове за рязане и заваряване, оборудване, както и специализирано ... още

btcatalogue.bg

ЙОКОГАВА – клон България

... съхранение на данните; * Аналитични продукти за измерване в газове и течности: - рН, проводимост, разтворен кислород, концентрация ... ; - Енергетика; - Хартиено-целулозна; - Рафинерийна; - Възобновяеми енергоизточници; - Водоснабдяване/отпадни води; още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top