Резултати от търсене на: оползотворяване на сметищен газ

Намерено в статии: 13

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... куб. м сметищен газ с приблизително 50% съдържание на метан. Активният контрол на сметищен газ се осигурява чрез ... система за екстракция и за последващо факелно изгаряне или оползотворяване ...
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

... утвърдили като стандартен елемент на инсталациите за третиране на сметищен газ. Наличието на вода в течно ... е важно операторите на инсталациите за оползотворяване на сметищен газ да определят температурния профил по продължение на тръбопроводите, и ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... на хората чрез предотвратяване изхвърлянето на вредни и опасни вещества и оползотворяване на материалите, използвани за производството на ... , степента на експозиция на сметищен инфилтрат и съдържанието на кислород в депото. Мобилността на металите в ...
 

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

... които предлагаме. Безотпадни технологии за енергийно оползотворяване на отпадъците ще видим от Екорек България. ... и стимули в ЕС, рециклиране на пластмаса, електрическо и електронно оборудване, сметищен газ - възможност за устойчиво депониране ...
 

Виа Експо: Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви

... и селскостопански инсталации за добив и утилизация на биогаз, сметищен газ и други горими газове. Пауловния е ... мощност. Балканика Енерджи работи активно в осъществяването на проекти за оползотворяване на слънчева, вятърна, био- и геотермална енергия ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

... биохимични и химични процеси. Производство на енергия от сметищен газ Депонирането на сметища е най-старият и най ... вредните емисии. Изграждането на системи за оползотворяване на отделения газ могат да бъдат изградени както на вече функциониращи сметища ...
 

Когенерация с биогорива

... оползотворяване на сметищния газ на депо Суходол, която бе открита в края на 2010 година. Основната функция на съоръжението е от постъпващия в когенератора сметищен газ ...
 

Производство на енергия от биогаз

... оползотворяване на сметищния газ на депо Суходол, която бе открита в края на 2010 година. Основната функция на съоръжението е от постъпващия в когенератора сметищен газ ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top