Резултати от търсене на: оползотворяване на отпадъци

Намерено в статии: 152

Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

... да бъде определено и маркирано. Защитените двигатели тип Ex nA се допуска да бъдат използвани в опасни участъци, ... той може незабавно да бъде рестартиран. В резултат на по-ниско оползотворяване на топлината Ex e двигателите имат по-ниски загуби ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... на биосмазочни вещества от трето поколение на базата на водорасли също така позволява ефективното оползотворяване на производствените ... нужда от използването на нови количества продукт, което ограничава образуването на отпадъци и носи други ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... уплътнени утайки - Анаеробно оползотворяване на утайки и линия за биогаз Третично пречистване на отпадъчни води - Барабанни, ... Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на биогаз - Третиране и пречистване на ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... и САЩ. От друга страна, недостатъчното оползотворяване на фосфора и изтичанията на фосфат-съдържащи торове, детергенти и отпадъчни ... изгаряне с други видове отпадъци. Това е така, защото при съвместното изгаряне концентрацията на фосфор се понижава, ...
 

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

... като средство за оползотворяване на наличните остатъци от преработката на дървесина и други растителни отпадъци. В много страни ... Един пример за отоплителна централа с директно оползотворяване на геотермалната енергия е инсталацията в британския град ...
 

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

... в този случай търсената енергия отговаря на доставяната. Външното оползотворяване на отпадната топлина е по-трудно, ... прекомерно голямото количество отпадъци, генериращи се в рамките на производствените процеси. Съдържанието на материали в крайните ...
 

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... свързано с минимизиране на количеството отпадъци и вредни емисии вследствие на производството, оптимизиране на производствения капацитет благодарение на по-ефективно оползотворяване на достъпните ресурси и ...
 

Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019

Списание Енерджи Ревю: Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019
 

 

 

 

Резултати от търсене на оползотворяване на отпадъци Намерено в справочници: 2

Екоколект

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. още

btcatalogue.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... в областите ЕНЕРГИЯ, ВОДА и ОТПАДЪЦИ, свързани с оптимизиране на енергийни разходи, третиране на води, управление и оползотворяване на отпадни продукти. Групата предлага ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top