Резултати от търсене на: опасни отпадъци

Намерено в статии: 92

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... на съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни ... здравни рискове, свързани с биоаерозоли и инфекции от опасни микробни видове, обуславя необходимостта от нова технология за ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... на детайли, манипулиране, обезвреждане и съхранение на отпадъци. Извеждането от експлоатация на ядрени централи включва широка ... сонди или уреди за измерване на концентрацията на опасни вещества). С инструментите за охарактеризиране обикновено се ...
 

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

... бластирането с неабразивен материал – без химикали и вторични отпадъци и с висока ефективност на почистване. При него не ... позволява бластиране със силикатни материали или отнемане на опасни субстанции като азбест, радиоактивни или отровни налепи по ...
 

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

... ; други специфични приложения – системи за радиоактивни отпадъци, продухване на охладителни кули. Инспекция Инспекцията на ... от подземни тръбопроводи, съдържащи радиоактивни или други опасни флуиди, по своята същност са неконтролирани изпускания ...
 

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... устойчивост е свързано с минимизиране на количеството отпадъци и вредни емисии вследствие на производството, оптимизиране ... често са свързани с повторяеми, трудоемки и опасни дейности. Ключови технологии Сред ключовите технологии, опосредстващи ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... капиталови разходи и екологичния риск от изтичане на опасни вещества в околната среда. Въпреки ограниченията им ... което е свързано с генериране на допълнителни количества отпадъци и повишаване на оперативните разходи. Нови технологии При ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... разделяне при източника, потокът строителни отпадъци може да съдържа опасни компоненти, комбинацията от които може ... до площадката и от съображения за безопасност. Типични опасни отпадъци от строителството, реновирането или разрушаването са азбест, ...
 

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... с реализиране на програмата за намаляване образуването на отпадъци чрез предотвратяване – домашно компостиране, са предоставени ... гражданите се организират мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци. Предвид тазгодишния успех, ще участвате ли в ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на опасни отпадъци Намерено в справочници: 4

Да Транс

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи, ... замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и опазване на ... още

energyinfo.bg

Балбок Инженеринг

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община и ... още

btcatalogue.bg

Папир БГ

Изкупуване и продажба на отпадъци от всички видове хартия, пластмаса, полиетилен, ПЕТ бутилки, стъклени ... цветни метали. Унищожаване на архиви. Разделно събиране. Обслужване на опасни отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top