Резултати от търсене на: опасни отпадъци

Намерено в статии: 99

Опаковки за тежки товари

Опаковки за тежки товари

... установява мерки, насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки. Тя поставя редица специфични изисквания за ... остатъчни вещества от операции с такива отпадъци. Наличието на вредни и други опасни вещества и материали в състава на ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... Как трябва да се третират медицинските отпадъци? Медицинските отпадъци, включително тези, генериращи се в резултат ... полулетливи органични съединения, живак и други опасни химични отпадъци. Допълнителен недостатък е изключително ограниченото редуциране ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... абразивни или корозивни компоненти, които увреждат съоръженията, или опасни материали, които трябва да бъдат отделени, за да ... и да се използват решетки за отстраняване на текстилни отпадъци, хартия и различни отломки, конвенционалните помпени решения ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... и акумулатори), битови (опаковки, хартия, хранителни отпадъци, малки количества опасни отпадъци) и в случай че към предприятието има ... на отпадъчни води. Утайките от нефтопродукти са опасни отпадъци, които могат да бъдат охарактеризирани като стабилни ...
 

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

... освен конвенционални горива се използват и такива от отпадъци, като потреблението на последните постоянно нараства през ... в употребата на неопасни отпадъци е по-съществен от увеличението при прилагането на опасни отпадъци. Като утвърдена индустрия, в ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... подземно пространство за изграждане на хранилища за опасни отпадъци има редица преимущества пред конвенционалните наземни съоръжения ... или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им предлага: ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... бита и енергетиката или депониране в депа за битови отпадъци (Фиг. 3). Предполага се, че под каталитичното действие на ... на вредни газове, миризми и токсични съединения в количества, опасни за човешкото здраве и замърсяване на околната среда и ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... на съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни ... здравни рискове, свързани с биоаерозоли и инфекции от опасни микробни видове, обуславя необходимостта от нова технология за ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на опасни отпадъци Намерено в справочници: 4

Да Транс

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи, ... замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и опазване на ... още

energyinfo.bg

Балбок Инженеринг

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община и ... още

btcatalogue.bg

Папир БГ

Изкупуване и продажба на отпадъци от всички видове хартия, пластмаса, полиетилен, ПЕТ бутилки, стъклени ... цветни метали. Унищожаване на архиви. Разделно събиране. Обслужване на опасни отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top