Резултати от търсене на: опасни отпадъци

Намерено в статии: 95

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

... освен конвенционални горива се използват и такива от отпадъци, като потреблението на последните постоянно нараства през ... в употребата на неопасни отпадъци е по-съществен от увеличението при прилагането на опасни отпадъци. Като утвърдена индустрия, в ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... подземно пространство за изграждане на хранилища за опасни отпадъци има редица преимущества пред конвенционалните наземни съоръжения ... или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им предлага: ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... бита и енергетиката или депониране в депа за битови отпадъци (Фиг. 3). Предполага се, че под каталитичното действие на ... на вредни газове, миризми и токсични съединения в количества, опасни за човешкото здраве и замърсяване на околната среда и ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... на съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни ... здравни рискове, свързани с биоаерозоли и инфекции от опасни микробни видове, обуславя необходимостта от нова технология за ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... на детайли, манипулиране, обезвреждане и съхранение на отпадъци. Извеждането от експлоатация на ядрени централи включва широка ... сонди или уреди за измерване на концентрацията на опасни вещества). С инструментите за охарактеризиране обикновено се ...
 

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

... бластирането с неабразивен материал – без химикали и вторични отпадъци и с висока ефективност на почистване. При него не ... позволява бластиране със силикатни материали или отнемане на опасни субстанции като азбест, радиоактивни или отровни налепи по ...
 

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

... ; други специфични приложения – системи за радиоактивни отпадъци, продухване на охладителни кули. Инспекция Инспекцията на ... от подземни тръбопроводи, съдържащи радиоактивни или други опасни флуиди, по своята същност са неконтролирани изпускания ...
 

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... устойчивост е свързано с минимизиране на количеството отпадъци и вредни емисии вследствие на производството, оптимизиране ... често са свързани с повторяеми, трудоемки и опасни дейности. Ключови технологии Сред ключовите технологии, опосредстващи ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на опасни отпадъци Намерено в справочници: 4

Да Транс

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи, ... замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и опазване на ... още

energyinfo.bg

Балбок Инженеринг

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община и ... още

btcatalogue.bg

Папир БГ

Изкупуване и продажба на отпадъци от всички видове хартия, пластмаса, полиетилен, ПЕТ бутилки, стъклени ... цветни метали. Унищожаване на архиви. Разделно събиране. Обслужване на опасни отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top