Намерено в статии: 86

Механични уплътнения за помпи за питейни и отпадъчни води

Механични уплътнения за помпи за питейни и отпадъчни води

... такива с ниска точка на топене като антимон, калай, олово или сплави от тях. От смолите за импрегниране често ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... експлоатацията катализаторите могат да се замърсят с метали като олово, арсен, никел и ванадий, неметали като сяра и въглерод ...
 

Непрекъсваемо токозахранване за адитивното производство

Непрекъсваемо токозахранване за адитивното производство

... за целия им полезен живот са необходими хиляди килограми олово. Тази загубена енергия е свързана със значително замърсяване и ...
 

Енергийна ефективност на топилни пещи

Енергийна ефективност на топилни пещи

... на метални оксиди при производството на желязо, цинк и олово. Обикновено този вид топилни пещи се използват в леярни ... материал. Старите ротационни пещи, използвани за топене на чугун, олово и алуминий, почти са изчезнали от леярската индустрия, тъй ...
 

Fraunhofer ISE разработи адхезивен процес за производство на фотоволтаични керемиди

Fraunhofer ISE разработи адхезивен процес за производство на фотоволтаични керемиди

... температура на околната среда, но също така не съдържа олово. Машината за съединяване на клетки на фирма teamtechnik Maschinen ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... и арсенати. Наличието на метални йони като мед, олово, никел и цинк ограничава разтворимостта на арсена поради ... елиминирани чрез пропускливи реактивни бариери, са хексавалентен хром, никел, олово, уран, желязо, магнезий, селен, мед, кобалт, кадмий ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... или разрушаването са азбест, катран, радиоактивни компоненти, полихлорирани бифенили, олово, електрически елементи, съдържащи живак, изолиращи материали, съдържащи опасни вещества ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... халогени, метали и металоиди (например арсен, кадмий, хром, мед, олово, никел, живак и цинк) в потоците, изпускани в приемно ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top