Намерено в статии: 254

Система за измерване с добавена стойност

Система за измерване с добавена стойност

... % от потребяваната в Германия електрическа енергия. Федералната агенция по околна среда оценява потенциала за спестявания в този случай на около ...
 

Данфосс, Гергана Костадинова: Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

Данфосс, Гергана Костадинова: Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

... го прави идеално технологично решение в контекста на замърсената околна среда, повишаващото се население и все по-голямата нужда от ...
 

Тита-Консулт, Цветан, Явор и Илза Андрееви: Превърнахме се в една от водещите фирми в областта

Тита-Консулт, Цветан, Явор и Илза Андрееви: Превърнахме се в една от водещите фирми в областта

... основни области - радиационен контрол на работна, жизнена и околна среда, херметичност на радиоактивни източници и радиационен контрол на твърди ... открием през тази година, ще подобри работната ни среда и ще позволи да развием предлаганите от нас услуги ...
 

Electronica 2018

Electronica 2018

... двигатели. Omron Сензори за параметрите на околната среда Компанията Omron Electronic Components Europe показа новата серия ... различни измервания. С компактния модул на сензорите за околна среда 2JCIE-BL01/BU01 се измерва температура, влажност, светлина ...
 

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... -сериозно работим в посока намаляване ошумяването в околната среда, опазването и възстановяването на биоразнообразието и уникалните ни ... зелени и/или биоразградими отпадъци" по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС), на обща стойност 9 ...
 

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

... сектор – фаза 1" се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Общият размер на инвестицията е 114 ... . Като ключов в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие на град Добрич несъмнено определяме реализацията ...
 

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

... сектор на Етрополе". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и е на стойност 23 431 ... други изпълнени проекти в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие бихте определили като ключови за общината ...
 

Автоматизация на ВЕИ системи

Автоматизация на ВЕИ системи

... автоматизираната система и настоящите условия на околната среда като скорост на вятъра или околна температура с оценка на натоварването върху ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на околна среда Намерено в справочници: 13

ХЕСПА

... , физични и химични фактори на работна и битова среда - Импеданс Zs на контура “Фаза-защитен проводник”; ... измерване на: емисии в околна среда - газови, летливи органични съединения, прах; шум в околна среда; електромагнитни полета в населени и ... още

btcatalogue.bg

Тита-Консулт ООД

... Оценка на радиационния риск за населението и околната среда; - Третиране на радиоактивно замърсени почви и ... Радиационен контрол на работна, жизнена и околна среда, включително измерване на радон в околна среда, сгради и помещения; • Проверка ... още

energyinfo.bg

СИАД България

... промишленост, автомобилостроене, химия, металургия, обработка на метали, околна среда и медицина. В областта на механичната обработка, СИАД ... на разходите, но и ще осигурят оптималната работна среда, изпълнение и качество, съобразено с нуждите на ... още

btcatalogue.bg

Ауто Профи-Н ООД

... задвижвания на машини в следните браншове: - Енергетика - Химия и околна среда - Подемно транспортна техника - Кранове - Пластмаса и каучук - Нефт и ... още

energyinfo.bg

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

... и има съществен екологичен принос за опазването на чиста околна среда за бъдещите поколения. - Използване на ядрената енергия за производство ... още

energyinfo.bg

Интерприборсервиз ООД

... и над 1000 V; физични фактори на работната и околна среда: микроклимат; изкуствено осветление; шум; вентилационни инсталации; климатични инсталации; - Доставка ... още

energyinfo.bg

Асоциация на българските енергийни агенции

... разпространение на информация за енергийния сектор и взаимодействието енергия-околна среда-климат-икономика. още

energyinfo.bg

УниТех Контрол

... електрически уредби и съоръжения; физични фактори на работна и околна среда; вентилационни и климатични инсталации. * УНИТЕХ КОНТРОЛ предлага електроизмервателна техника ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top