Намерено в статии: 16

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... най-разпространените техники са електрохимичното окисление, каталитичното озониране, анодното окисление, комбинацията от ултравиолетово излъчване и ... научноизследователска дейност. Ефектът от процеса на озониране се дължи предимно на формирането на ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... ), окисляване (с реагент на Fenton, фотокатализа, усъвършенствани окислителни процеси, озониране) и биологично третиране (аеробно и анаеробно).
 

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

... . В някои системи, в които се прилага хлориране или озониране преди разпределение, се наблюдава повишено развитие на биофилми. Това ...
 

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

... др. Най-често използваните технологии са електрохимичното окисление, каталитичното озониране, анодното окисление, комбинацията от UV облъчване и водороден пероксид ...
 

Системи за UV обеззаразяване на води

Системи за UV обеззаразяване на води

... -малък размер, отколкото тези за обеззаразяване чрез озониране или мембранна филтрация. Съотношението за експлоатационните разходи ... – 1 (UV): 3 (озониране): 8 (мембрани), също показва колко рентабилен е ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... третирането на инфилтрат с много висока концентрация на замърсители. Озониране Озонирането е широко използвано като технология за пречистване на ...
 

Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост

Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост

... третиране с гъбички, коагулация, химично окисление и озониране. Концентрацията на хлорфенолни съединения и адсорбируеми органични ... бъде намалена ефективно чрез техники за адсорбция, озониране и мембранно филтриране. Ензими Използването на ензими ...
 

Озон генератори

Озон генератори

... получаване на свободни хидроксилни радикали се нарича разширено озониране. Чрез него се отстраняват успешно хлорирани органични разтворители ... разтворен органичен въглерод. Затова, ако се използва озониране, след него трябва да бъде включен процес, ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на озониране Намерено в справочници: 2

Уудуърд ИДС България

... системи вкл. и за минната индустрия • Обработка на вода (озониране) За фотоволтаични проекти Woodward IDS предлага комплексни решения, базирани ... още

energyinfo.bg

Проминент Унгария - клон София КЧТ

... , хлор, хлорен диоксид, озон, електропроводимост. Водоподготвителни инсталации: обратна осмоза, озониране, UV, водоомекотители, самопромиващи се пясъчни филтри. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top