Резултати от търсене на: обратна осмоза

Намерено в статии: 52

Актуални технологични тенденции в PV индустрията – част 2

Актуални технологични тенденции в PV индустрията – част 2

... обезсоляване и получаване на питейна вода, са мембранният метод (обратна осмоза, нанофилтрация и електродиализа) и термалният метод (различни видове дестилация ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... методи на третиране като например мембранна филтрация, обратна осмоза и пречистване с активен въглен. Отпадъчните води ... на използваната в производството вода (остатъци от обратна осмоза и регенериране на йонообменни смоли), от лабораториите ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... на бутилирана вода например в повечето случаи включват омекотяване, обратна осмоза и дейонизация. Твърдата вода съдържа неорганични вещества, които могат ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... отпадъчни води (чрез мембранен биореактор или инсталация за обратна осмоза) могат да бъдат рециклирани от други зони и ... обеззаразяване тези методи могат да бъдат съчетани с обратна осмоза. Повечето компоненти на системите за събиране на дъждовна ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... за отстраняване на селен, хром, нитрати и перхлорати. Обратна осмоза Както е известно, това е процес на пречистване, ... частици и сулфати. За ефективността на системите за обратна осмоза са необходими регулярни мониторинг на мембраните и поддръжка. ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... пропускливостта и експлоатационния живот на мембраните за обратна осмоза. Затова често е необходимо предварително третиране на ... йонообменна мембрана. За разлика от мембраните за обратна осмоза, които не пропускат никакви йони, йонообменните мембрани ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... при бутилирането на вода в повечето случаи включват омекотяване, обратна осмоза и дейонизация. Производството на много други видове напитки обикновено ...
 

Индустриални водни филтри

Индустриални водни филтри

... третиране преди йонообмен и мембранни системи за обратна осмоза и др. Характеризират се с висока производителност ... , се връща експлоатация. Системи за обратна осмоза При метода на обратна осмоза водният поток преминава през полупропусклива мембрана, ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на обратна осмоза Намерено в справочници: 9

Хидро-Хикс България

... областта на обработката на води. Инсталации за филтриране, омекотяване, обратна осмоза, дехлориране, декарбонизация, UV-дезинфекция и др. Производство и дистрибуция ... още

btcatalogue.bg

Проминент Унгария - клон София КЧТ

... за pH, хлор, хлорен диоксид, озон, електропроводимост. Водоподготвителни инсталации: обратна осмоза, озониране, UV, водоомекотители, самопромиващи се пясъчни филтри. още

btcatalogue.bg

Прохема

... обезпрашаване. Контрол на индустриални миризми. Пречистване на вода чрез обратна осмоза. Очистка на битово-фекални води чрез мембранен биореактор. Магнитна ... още

btcatalogue.bg

Никол - Н

... , филтри за отнемане на желязо и манган, UV стерилизация, обратна осмоза. още

btcatalogue.bg

Хидро Крафт

... вода и отпадни води, третиране и обработка, чрез омекотяване (обратна осмоза ), UV - обеззаразяване, противопожарни системи и изграждане на системи с ... още

btcatalogue.bg

ПРИНТ СОЛЮШЪНС

... Fog. Система за директно овлажняване на въздух, система за обратна осмоза. Мастила, лакове, лепила. още

btcatalogue.bg

Аквафор България

... сорбицонни филтри за питейна вода, системи за ултрафилтрация и обратна осмоза; POE филтри и решения за омекотяване, филтриране и стерилизация ... още

btcatalogue.bg

АН Аква Нетуърк

... на пречиствателни съоръжения за питейни води, включително системи за обратна осмоза, ултрафилтрация, нанофилтрация, омекотяване и дезинфекция. Цялостна сервизна и следсервизна ... още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top