Резултати от търсене на: намаляване на потреблението на вода

Намерено в статии: 134

Измервателна техника при енергиен одит

Измервателна техника при енергиен одит

... на възможностите за икономия на енергия, качествен анализ на внедряването на енергоспестяващите мерки и изчисления на потенциала им за намаляване на потреблението. Енергийното диагностициране обхваща извършване на ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... на смоли, заваряването на пластмаси и сушенето на продукти. Честата визуална инспекция на цялостната система допринася за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на времето на ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... добрите стратегии за постигане на оптимално качество на крайния продукт и редуциране на потреблението на електроенергия. При процесите ... потребление на енергия и до 80% намалена консумация на вода. Една от мерките за намаляване на количеството ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

... на гореща вода или пара. Използването на когенерация може да доведе до намаляване на производствените разходи и редуциране на ... , намаляващи скоростта на двигателя посредством контролиране на статорното напрежение, потреблението на енергия от моторите ...
 

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

... намаляване на разходите за енергопотребление. Вторият фактор е, че използването на SCADA допринася и за ограничаване на загубите на вода, ... мрежата, увеличенията в потреблението могат да се определят и прогнозират за целите на бъдещо планиране и ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Потреблението на вода е един от ключовите екологични проблеми в хранително-вкусовия ... да се използва за получаване на топлинна и електроенергия, което е предпоставка за намаляване на експлоатационните разходи на предприятието. Анаеробните процеси често ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... и усъвършенствани технологии, насочени към редуциране на потреблението на вода и подобряване на водната ефективност. Предприемането на такива действия е не само свидетелство за ...
 

Съвременни АЦП и ЦАП

Съвременни АЦП и ЦАП

... не изостават от тенденцията за намаляване на размерите. Вече има модели с големина практически равна на тази на интегралните АЦП и за ... програмируем изходен ток с максимална стойност между 11,7 nA и 12 μA. Изходното число е формирано в съответствие ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top