Резултати от търсене на: намаляване на потреблението на вода

Намерено в статии: 136

Енергийна ефективност в минната индустрия

Енергийна ефективност в минната индустрия

... и преработката на руда се изразходват за процесите на трошене и смилане. Стратегиите за намаляване на пряката и ... да намали честота на употреба на разпръскващите вода камиони. В други случаи обаче редуцирането на потреблението на вода и на енергия са ...
 

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнози

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнози

... степен на автоматизация. Сред резултатите са намаляване потреблението на електроенергия, повишаване на нивата на комфорт, подобряване на работата на сградното оборудване, оптимално оползотворяване на пространството, редуциране на въглеродния ...
 

Измервателна техника при енергиен одит

Измервателна техника при енергиен одит

... на възможностите за икономия на енергия, качествен анализ на внедряването на енергоспестяващите мерки и изчисления на потенциала им за намаляване на потреблението. Енергийното диагностициране обхваща извършване на ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... на смоли, заваряването на пластмаси и сушенето на продукти. Честата визуална инспекция на цялостната система допринася за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на времето на ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... добрите стратегии за постигане на оптимално качество на крайния продукт и редуциране на потреблението на електроенергия. При процесите ... потребление на енергия и до 80% намалена консумация на вода. Една от мерките за намаляване на количеството ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

... на гореща вода или пара. Използването на когенерация може да доведе до намаляване на производствените разходи и редуциране на ... , намаляващи скоростта на двигателя посредством контролиране на статорното напрежение, потреблението на енергия от моторите ...
 

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

... намаляване на разходите за енергопотребление. Вторият фактор е, че използването на SCADA допринася и за ограничаване на загубите на вода, ... мрежата, увеличенията в потреблението могат да се определят и прогнозират за целите на бъдещо планиране и ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Потреблението на вода е един от ключовите екологични проблеми в хранително-вкусовия ... да се използва за получаване на топлинна и електроенергия, което е предпоставка за намаляване на експлоатационните разходи на предприятието. Анаеробните процеси често ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top