Резултати от търсене на: намаляване на парниковите емисии

Намерено в статии: 15

Изолации на ОВК системи

Изолации на ОВК системи

... че води до намаляване на общото потребление на енергия в сградата, допринася и за намаляване на парниковите емисии на ниво производство на енергия. Наличието на добре изолирана ОВК ...
 

Намаляване парниковите газове от индустриални котли

Намаляване парниковите газове от индустриални котли

... има различни характеристики на горене и произвежда различни емисии на парникови газове. Изгарянето за генериране на топлина започва в ... качества. Тези недостатъци водят до непълно изгаряне (високи емисии на въглероден оксид (СО) и неизгорял въглерод) и ...
 

Европейска схема за търговия с емисии

Европейска схема за търговия с емисии

... близо 50% от парниковите газове в ЕС. Системата позволява търговия с квоти за емисии, което гарантира, че ... търговия с емисии ще предостави няколко ползи, сред които намаляване на цените за редуциране на емисиите, повишаване ликвидността на пазара, ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... намаляване съдържанието на азот по време на горивния процес. Вторичните мерки включват третиране на вече формираните емисии ... компонент до формирането на изпаряващи се продукти, които причиняват малфункция на катализатора; • алкални метали (Na, K); • ...
 

Инсинератор в Осло започва експеримент за забавяне на климатичните промени

Инсинератор в Осло започва експеримент за забавяне на климатичните промени

... обединиха в борбата срещу климатичните промени чрез разработване на нови технологии за намаляване на парниковите емисии. Съоръжението ще разполага с пет резервоара, към ...
 

Софтуер за оптимизиране на енергийното потребление

... потребление на сгради, отчитане на въглеродни емисии, управление на IT оборудване, контрол на потреблението и провеждане на енергийни одити. EMS решенията осигуряват инструменти за намаляване на ...
 

Софийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово

Софийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово

... в рамките на доброволния пазар на въглеродни емисии. Основните цели на ЗС са насърчаване на устойчивото развитие на обществото с ... ни дава възможност да работим за намаляване на парниковите газове в изпълнение на целите, залегнали в Протокола от Киото ...
 

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064

... глобален мащабен въвеждат постоянен контрол и мониторинг на парниковите си емисии (или т. нар. въглероден отпечатък ... програми за измерване, оценка и намаляване на парниковите емисии. Стандартът позволява на организациите да намаляват въглеродния си ...
 

Резултати от търсене на намаляване на парниковите емисии Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top