Резултати от търсене на: мокри скрубери

Намерено в статии: 16

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... печели все повече популярност при замяна на конвенционалните мокри скрубери, именно заради потенциала за редуциране на енергоконсумацията, ... както и потреблението на вода в кабината. Сухите скрубери използват пластмасов филтър, защитен от слой калциев ...
 

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... някои от тези инсталации заемат доста пространство. Мокри скрубери Мокрите скрубери са най-широко прилаганата технология за десулфуризация ... зависимост от използвания реагент. Ефективността на мокрите скрубери може да достигне до 99%. Най-предпочитаният ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... и за отстраняване на амоняк. Многостъпалните мокри скрубери позволяват използването на различен химичен разтвор за ... предизвикателствата в проектирането и експлоатацията на мокрите скрубери е минимизирането на разходите и използваните количества ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... на боя се отделят пръски, които се улавят в мокри скрубери. Това се изисква за свеждане до минимум на емисиите ... боя под формата на прахови частици. Водата за тези скрубери циркулира в затворен контур, а утайката от боя се ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... преди използването на друго прахоулавящо оборудване. Мокрите скрубери намират приложение за контрол на запалими или взривоопасни ... . Системите за сероочистване могат да включват мокри или сухи скрубери. В мокрите системи за десулфуризация отпадъчните ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... което определя необходимостта от последващо третиране, например със скрубери, електрофилтри, ръкавни филтри и др. Мокрите циклони ... експлоатацията им, опасността от взрив и др. Мокри скрубери Методът включва сепариране на праха посредством интензивно ...
 

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

... включват използването на циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори. Фосфатни и комбинирани торове ... с циклони и се пречистват в многостъпални мокри скрубери. Посредством мокрото пречистване на газовете от разграждането ...
 

Прахоуловители в минната промишленост

Прахоуловители в минната промишленост

... използвани в минни кабини, до големи мокри прахоуловители, използвани при непрекъснат въгледобив в мините ... (мултициклони), последователно разположени циклони, мокри прахоуловители, струйни скрубери, вихрови скрубери, скрубери с въртящ се диск и др ...
 

Резултати от търсене на мокри скрубери Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top