Резултати от търсене на: мокри скрубери

Намерено в статии: 14

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... и за отстраняване на амоняк. Многостъпалните мокри скрубери позволяват използването на различен химичен разтвор за ... предизвикателствата в проектирането и експлоатацията на мокрите скрубери е минимизирането на разходите и използваните количества ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... на боя се отделят пръски, които се улавят в мокри скрубери. Това се изисква за свеждане до минимум на емисиите ... боя под формата на прахови частици. Водата за тези скрубери циркулира в затворен контур, а утайката от боя се ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... преди използването на друго прахоулавящо оборудване. Мокрите скрубери намират приложение за контрол на запалими или взривоопасни ... . Системите за сероочистване могат да включват мокри или сухи скрубери. В мокрите системи за десулфуризация отпадъчните ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... което определя необходимостта от последващо третиране, например със скрубери, електрофилтри, ръкавни филтри и др. Мокрите циклони ... експлоатацията им, опасността от взрив и др. Мокри скрубери Методът включва сепариране на праха посредством интензивно ...
 

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

... включват използването на циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори. Фосфатни и комбинирани торове ... с циклони и се пречистват в многостъпални мокри скрубери. Посредством мокрото пречистване на газовете от разграждането ...
 

Прахоуловители в минната промишленост

Прахоуловители в минната промишленост

... използвани в минни кабини, до големи мокри прахоуловители, използвани при непрекъснат въгледобив в мините ... (мултициклони), последователно разположени циклони, мокри прахоуловители, струйни скрубери, вихрови скрубери, скрубери с въртящ се диск и др ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... фаза е използвана отдавна технология. Подходящото оборудване включва мокри скрубери с голяма контактна повърхност между газа и течността, ... по-големи количества остатъци в сравнение с мокрите скрубери. Азотни оксиди Азотните оксиди в отпадъчните газове ...
 

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... на затворени системи, както и водни потоци от мокри скрубери. Отпадъчните води съдържат най-вече твърди стъклени частици, ... свързващото вещество, почистването, охлаждането, както и от водните скрубери. Основно отпадъчни води се генерират в зоната на ...
 

Резултати от търсене на мокри скрубери Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top