Резултати от търсене на: минимизиране на отпадъците

Намерено в статии: 15

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

... първичното претопяване на алуминия. С реализирането на настоящия проект и съответно внедряването на хибридните технологии за лееене се постигна минимизиране на процента на несъвършенствата ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... безопасен и екологосъобразен начин. Всички процедури за управление на отпадъците и минимизиране на въздействията върху околната среда трябва да бъдат документирани и ...
 

Производствени иновации за ефективно използване на ресурсите във фирма Системно интегриране

Производствени иновации за ефективно използване на ресурсите във фирма Системно интегриране

... чрез: автоматизация и прецизно изпълнение на операциите при минимизиране възможността за операторски грешки; ... използването на суровини и материали, както и подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване образуването на основни ...
 

Устойчива енергия - кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност?

Устойчива енергия - кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност?

... аграрен производител, който затваря цикъла си на производство с цел минимизиране на разходите. Джададжи ще представи и ... енергия); Балканика Енерджи (устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро ...
 

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

... за минимизиране на отпадъците могат да бъдат разделени в четири основни категории: управление на наличностите; модифициране на производствените процеси, редуциране обема на отпадъците и възстановяване на ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... в контакт с отпадъците, съхранявани в депо. Получава се основно в резултат на проникването на дъждовна вода в тялото на депото, но ... могат да задържат и йони от първа валентност като Na+ и Cl-. Като небиологичен процес, обратната осмоза е доста ...
 

Актуализация на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.

... контрол, раздробяване, дезактивация и преработка на РАО; • оптимизация на практиките за минимизиране на отпадъците чрез рециклиране или повторно използване на материалите; • пускане в експлоатация ...
 

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

... на сектора. Сред целите на проекта са и: постигане на устойчиво потребление и насърчаване у потребителите на отговорно отношение към управлението на отпадъците използването на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top