Резултати от търсене на: механично третиране

Намерено в статии: 83

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... и органични остатъци Продуктовата ни гама обхваща: Първично-механично пречистване на отпадъчни води - Архимедов винт помпи ... от пясъчни филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... само ако входящият материал съответства на прилаганите процеси по третиране. Преди оползотворяване на утайките, използването им за ... на сухо вещество между 20 и 50%. Успешното механично обезводняване зависи от избраната техника за осъществяването му, ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... водата в солните концентратори обикновено се използва механично сгъстена пара. Отпадъчните води се подгряват предварително ... емисии на парникови газове. Някои методи за предварително третиране, например ацидификация, последвана от дегазификация, водят ...
 

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

... общата ефективност на избелване и понижава разходите за третиране на получените отпадъчни потоци. Работните условия в колоната ... от различни източници се смесва и се обработва механично преди подаването й към разпределящото устройство. За подобряване ...
 

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

... върху процеса на пречистване и да доведат до механично износване и повишена необходимост от поддръжка на оборудването. ... станции за отпадъчни води. При съоръжения с вторично третиране, които не включват първични утаители, пясъкозадържателите трябва да ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... така се редуцира и количеството отпадъци, подавано за крайно третиране. В това отношение може да се приеме, че ... потоци също са два – ръчно сортиране и автоматизирано/механично сортиране. Конфигурацията на сортиращата линия зависи в голяма степен ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. Охлаждаща ... механично, въпреки че често за ускоряване на процеса на утаяване се използват различни химикали. Първичното третиране ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... води, които приемат предимно потоци от инсталации за третиране на отпадъци. В допълнение, заключенията включват емисионни ... за емисии във води и въздух от съоръжения за механично третиране (шредери) и анаеробно разграждане на отпадъци. Съществуващите ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на механично третиране Намерено в справочници: 1

Прайм Технолоджийс

... Metso Waste Recycling и Komptech - шредери и системи за механично и биологично третиране на битови, индустриални и биологични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top