Резултати от търсене на: механично третиране

Намерено в статии: 26

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране.
 

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Оборудване за механично третиране на отпадъци

... , сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват
 

Приключи строежът на завода за преработка на отпадъци в с. Яна

... и доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъците на
 

Близо 4200 т отпадъци са преработени в новата инсталация в Хан Богров

Над 1200 тона хранителни отпадъци и близо 3000 тона зелени отпадъци са обработени в инсталацията за преработка на био- (хранителни) и зелени отпадъци в Хан Богров,
 

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъци на Столична община

... фаза от проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО -
 

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

Сп. Енерджи ревю: Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво
 

 

 

 

Резултати от търсене на механично третиране Намерено в справочници: 1

Прайм Технолоджийс

... Metso Waste Recycling и Komptech - шредери и системи за механично и биологично третиране на битови, индустриални и биологични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top