Резултати от търсене на: механично третиране

Намерено в статии: 35

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране.
 

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Оборудване за механично третиране на отпадъци

... , сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват
 

Приключи строежът на завода за преработка на отпадъци в с. Яна

... и доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъците на
 

Близо 4200 т отпадъци са преработени в новата инсталация в Хан Богров

Над 1200 тона хранителни отпадъци и близо 3000 тона зелени отпадъци са обработени в инсталацията за преработка на био- (хранителни) и зелени отпадъци в Хан Богров,
 

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъци на Столична община

... фаза от проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО -
 

Енергийна ефективност на парокондензатни системи

... кондензат. Това съответно намалява и разходите, свързани с предварителното третиране на водата и загубата на пара. Загуби от изпарение ... котела си чрез подмяна на по-старите горелки с механично управление с по-нови модели с прецизно цифрово управление ...
 

Технологични новости при котлите на биомаса

... ефективността на горене; пелетизиране и брикетиране за механично вплътняване на насипна биомаса като дървесни стърготини или ... Пиролизата е още един термохимичен процес за предварително третиране, при който биомасата се нагрява до температури от ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top