Резултати от търсене на: метод на Келдал

Намерено в статии: 8

Келдал апарати - определяне на азот във води

Келдал апарати - определяне на азот във води

... представя своя метод за това през 1883 г. на среща на Датското общество на химиците. Като управител на лабораторния отдел на Карлсберг, на Келдал е възложена ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... валентност като Na+ и Cl-. Като небиологичен процес, обратната осмоза е доста нечувствителен метод по отношение на промени в ... състава на инфилтрата. Въпреки че измененията в ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... компонент до формирането на изпаряващи се продукти, които причиняват малфункция на катализатора; • алкални метали (Na, K); • ... не изисква впръскването на допълнителни вещества. Основно изискване за прилагането на този метод е газовият поток да ...
 

Global Garant: H2O смесените смоли елиминират ефективно до 5 основни замърсителя

Global Garant: H2O смесените смоли елиминират ефективно до 5 основни замърсителя

... технологията на йонообмена - процес на замяна на калциевите и магнезиевите йони с йони на натрия и хлора. Това е класически метод, прилаган ... силен катионит, заместваща йоните на Ca и Mg с Na йони. Чрез омекотяването на водата се предпазват уредите от ...
 

Интегрални схеми за безжични сензори

Интегрални схеми за безжични сензори

... десетки mA и на IS до няколко mA (съществуват WS, в които той е няколко десетки nA) общият консумиран ток ... е известно като умерен вакуум, съществува метод за определянето им чрез температурата на нагревател с неизменен протичащ през него ток ...
 

Energy Harvesting технологии

Energy Harvesting технологии

... в индустрията, сградната автоматизация и комуникационните системи. Класическият метод за захранване посредством батерии изисква регулярната им подмяна, ... V и ток между 20 nA и 2 mA в зависимост от интензитета на светлината. Захранващият блок го ...
 

Кондуктометри

Кондуктометри

... и ефикасен метод за непрекъснат контрол. Принцип на измерване проводимостта на електролити Електролитите са разтвори на химически съединения, ... йони. Топлинното движение предизвиква разкъсване на йонната връзка и отделяне на двойка Na+ и Cl- йони в ...
 

Инженеринг Ревю форум

Инженеринг Ревю форум

... бил най-целесъобразният метод на работа на горелката - ултразвуков, ротационен или друг, предвид спецификите на приложението. Сред ... Press P/NA на италианската компания Riello. Сред възможностите на горелките Press P/NA е изгарянето на гориво ...
 

Резултати от търсене на метод на Келдал Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top