Резултати от търсене на: мембранна технология

Намерено в статии: 6

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... количества енергия и капиталови разходи. Обратната осмоза, мембранна технология широко използвана при обезсоляване, е внедрена в ZLD ... концентриране на соли като електродиализа, осмоза и мембранна дестилация. Макар ZLD концепцията да обещава редуциране ...
 

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

... или химични процеси като утаяване/филтрация, кристализация, мембранна филтрация, адсорбция, йонообмен, екстракция, дестилация/ректификация ... са най-ефективният вариант. При тази технология микроорганизмите образуват биофилм по повърхността на ...
 

Инсталации за обезсоляване

... сол (натриев хлорид) например. Най-широко използваната технология за обезсоляване е обратната осмоза. Алтернативни техники за ... типовете мембрани, използвани в процеса. Системите за мембранна филтрация обикновено се проектират за поддържане на ...
 

Мембранни биореактори

Мембранни биореактори

... води посредством мембранни биореактори към момента е сравнително нова технология, която се очаква в бъдеще да намира все ... биологично третиране с помощта на активна утайка и механична мембранна филтрация. По този начин се постига оптимално използване ...
 

Пламъчнотръбни котли

Пламъчнотръбни котли

... пясъчни филтри. Приложение намират и т.нар. мембранна очистка (ултрафилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза), както ... едностъпално натрий-катиониране. При използване на мембранната технология е възможно постигането на пълно обезсоляване на водата ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... количества енергия и капиталови разходи. Обратната осмоза, мембранна технология широко използвана при обезсоляване, е внедрена в ZLD ... концентриране на соли като електродиализа, осмоза и мембранна дестилация. Макар ZLD концепцията да обещава редуциране ...
 

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

... или химични процеси като утаяване/филтрация, кристализация, мембранна филтрация, адсорбция, йонообмен, екстракция, дестилация/ректификация ... са най-ефективният вариант. При тази технология микроорганизмите образуват биофилм по повърхността на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top