Резултати от търсене на: медицински отпадъци

Намерено в статии: 19

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... . Как трябва да се третират медицинските отпадъци? Медицинските отпадъци, включително тези, генериращи се в резултат ... стерилизиране на медицински инструменти, а впоследствие са адаптирани и за третирането на инфекциозни отпадъци. Подходящи са ...
 

Индустрията, преработваща пластмаси, беше силно засегната от кризата с COVID-19

Индустрията, преработваща пластмаси, беше силно засегната от кризата с COVID-19

... и предлагането: фирмите, които произвеждат опаковки за медицински приложения, дезинфектанти и бързооборотни стоки, отбелязват ... Инвестициите в събирането, сортирането и рециклирането на отпадъци са необходими за подпомагане на кръговата икономика ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... отпадъци, малки количества опасни отпадъци) и в случай че към предприятието има медицински кабинет – болнични. Технологичните отпадъци ... третиране. Химичните методи за третиране на отпадъци от рафинерии включват втвърдяване, стабилизиране и ...
 

Развитие на адитивното производство в Industry 4.0

Развитие на адитивното производство в Industry 4.0

... на някои детайли в специфични сектори, като например медицински импланти, и за производството на пластмасови прототипи за ... спестяване на материали и енергия чрез нулево генериране на отпадъци и висока производителност. За внедряването на АП в ...
 

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

... обслужвани поради естеството си (например осветителни тела за медицински приложения, аварийно осветление). Някои от тези, които ... енергия, и се минимизира образуването и депонирането на отпадъци. През декември 2015 г. Европейската комисия създаде ...
 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... големи домакински уреди, охлаждащи и замразяващи съоръжения и медицински устройства. ИУЕЕО съдържа ценни и редки метали, включително ... малки уреди трябва да бъдат отстранени от потока отпадъци преди механичното третиране. Когато платките не се премахнат ...
 

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

... в голям мащаб. В автоклав могат да се третират медицински отпадъци като игли, материали, замърсени с кръв и телесни ... понесе висока турбулентност, по-високи температури (1100°C за медицински отпадъци) и минимум 2 s време на престой на отпадъците ...
 

Европейска схема за екомаркировка

Европейска схема за екомаркировка

... с изключение на храни, напитки, фармацевтични продукти и медицински устройства. Досега са сертифицирани хиляди продукти от голямо ... , потреблението на енергия и суровини, генерирането на отпадъци, емисиите във всички видове среда, замърсяването чрез ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на медицински отпадъци Намерено в справочници: 1

Да Транс

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top