Резултати от търсене на: летливи органични съединения

Намерено в статии: 45

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... е най-големият източник на емисии на неметанови летливи органични съединения, арсен, кадмий, живак и олово и вторият ... и значителни количества бензо (а) пирен, неметанови летливи органични съединения и азотни оксиди. Влиянието на пандемията Мерките за ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... на емисии от въглероден диоксид, азотни оксиди и множество летливи вещества – метали, продукти на непълното изгаряне и др ... cm. Този метод не е приложим за летливи и полулетливи органични съединения, живак и други опасни химични отпадъци. Допълнителен ...
 

Технологии и тенденции в областта на полимерните компаунди

Технологии и тенденции в областта на полимерните компаунди

... хранителни продукти, или играчки. Ниските нива на миризми и летливи органични съединения пък са важни за пигментите, използвани за изработката на ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... енергия, но се ограничават и емисиите на летливи органични съединения и въглероден диоксид. Две от водещите компании ... енергийно ефективен горивен процес за отстраняване на летливите органични съединения (ЛОС). Твърди се, че използването на нетермична ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... течности за металообработка включват серни или хлорирани съединения, корозионни инхибитори, емулгатори, биоциди, стабилизатори ... възобновяемостта и липсата на емисии на летливи органични съединения подпомагат нарастването на популярността на био- ...
 

Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове

Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове

... , театрални, учебни и други зали. Измерват общото съдържание на летливи органични съединения (Total Volatile Organic Compound) TVOC във въздуха или еквивалентното ...
 

Прахови покрития

Прахови покрития

... инсталирането на изпускащо устройство. При процеса не се отделят летливи органични съединения (ЛОС), което означава, че е малко вероятно спазването на ...
 

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

... обикновено биологично) пречистване за елиминиране на разтворените органични съединения. Доброто разбиране на дизайна, работните принципи ... се капаци за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения и пари. Специфицирането и проектирането на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на летливи органични съединения Намерено в справочници: 1

ХЕСПА

... за изпиване - измерване на: емисии в околна среда - газови, летливи органични съединения, прах; шум в околна среда; електромагнитни полета в населени ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top