Резултати от търсене на: лаборатория по екология

Намерено в статии: 8

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

... на община Павликени, пред сп. Екология & Инфраструктура Какви са основните приоритети ... . Станцията разполага с химическа лаборатория, снабдена с най-модерна апаратура ... получаваща информация от датчици, разположени по цялата дължина на мрежата, се ...
 

Поли Болканс със златен медал на МТП за иновативен материал за производство на кабели

Поли Болканс със златен медал на МТП за иновативен материал за производство на кабели

... награден в категория “Енергетика и екология, технология и управление на водите, ... , за да произвеждаме все по-ефективни и конкурентоспособни продукти”, ... гума. Дружеството разполага със собствена лаборатория за научноизследователска дейност, оборудвана с ...
 

БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

... директор на БалБок Инженеринг, пред сп. Екология & Инфраструктура Уважаема г-жо Ангелова, ... на дружеството включва както самите дейности по третиране на отпадъци, така и ... ще бъдат създадени: централна химична лаборатория в Стара Загора, оборудвана за ...
 

Елаците-Мед стартира петата си стажантска програма

Елаците-Мед стартира петата си стажантска програма

... университет - София, Университет по архитектура, строителство и геодезия ... Индустриални технологии, Инженерна екология и опазване на околната ... Маркетинг и търговия", "Химическа лаборатория", "Изследователска лаборатория", отдел "Капитално строителство", ...
 

Herborner Pumpentechnik, Буркхард Шварц: Пазарът в България притежава големи възможности за развитие

Herborner Pumpentechnik, Буркхард Шварц: Пазарът в България притежава големи възможности за развитие

... в Herborner Pumpentechnik, пред сп. Екология & Инфраструктура Компанията Herborner Pumpentechnik предлага ... леярна в Herborn, в чиято лаборатория се извършва непрестанен контрол на ... на Директива 2005/32/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране ...
 

Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив

Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив

... площадката на КЦМ"", разказва тя. Ръководител Лаборатория по екология споделя, че от голямо значение за КЦМ ... компетентност"", коментира тя. Сега основната дейност на Лаборатория по екология обхваща • Контролиране на точковите източници от ...
 

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени места

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени места

... пластове. Водата, вследствие на гравитацията, запълва по естествен начин тези водоносни пластове в посока ... над нормата се сигнализира до съответната лаборатория за извършване на прецизен анализ в ... . Борислав Здравков, отдел ""Екология"", СЖС България
 

Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

... източници”, информира г-жа Мария Хубенова, ръководител Изпитвателна лаборатория Екология към Неохим. „В обхвата на акредитация са ... на произвежданите от нас продукти, предоставяме информация по отношение на методите за правилното им третиране и ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top