Резултати от търсене на: кръгова икономика

Намерено в статии: 30

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

... др. Докладът анализира секторите енергетика и климат, кръгова икономика, зелени градове и земи, градска мобилност и ... разпространител на иновативни знания в сферата на кръговата икономика, възобновяемата енергия и зелените технологии. Изложението ...
 

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

... . За да се ускори преходът на вятърната енергетика към кръгова икономика по отношение на турбинните лопатки, с проекта ZEBRA се ...
 

Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

... постигането на устойчивост и реализирането на концепцията за кръгова икономика? За потребителите трябва да станат ясни няколко ... постигане на устойчивост и реализиране на концепцията за кръгова икономика. Тя включва: избягване на свръхопаковане и ...
 

Индустрията, преработваща пластмаси, беше силно засегната от кризата с COVID-19

Индустрията, преработваща пластмаси, беше силно засегната от кризата с COVID-19

... 20-годишен юбилей. Отменена беше Международната конференция „Кръгова икономика и предизвикателства пред полимерната индустрия“, с която ... търсенето и да се подпомогне преходът към кръгова икономика в строителството. Преоценка на настоящите и бъдещите ...
 

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

... : Отпадъци и ресурси; Води (с интегрирания воден цикъл), Кръгова биоикономика; Рекултивация и хидрогеоложки риск. Това са все сектори ... -висок общ индекс на приложение на моделите на кръговата икономика. Един положителен цикъл, който възлиза на 88 млрд. ...
 

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

... е отлична възможност за България да преформатира своята икономика в по-конкурентна и нисковъглеродна система чрез ... програма за развитие: България 2030. Дигитализация и кръгова икономика са нови приоритети в "Иновационна стратегия за интелигентна ...
 

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

... съпътстваща програма на форума бяха посветени на синята икономика, която се разглежда като сектор с обещаващ ... и законодателните аспекти, движещи реализацията на концепцията за кръгова икономика. Обсъдени бяха добри практики в областта, както и ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... и здравето на човека чрез насърчаване на прехода към кръгова икономика с иновативни модели за ефикасно функциониране на вътрешния пазар ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top