Резултати от търсене на: компютърно моделиране

Намерено в статии: 19

Технологии и тенденции в областта на полимерните компаунди

Технологии и тенденции в областта на полимерните компаунди

... на пластмаса са и софтуерните продукти за компютърно моделиране и симулация на процеси. Днес възпроизвеждането на ... достъпа до тези инструменти. Съвременният софтуер за моделиране предоставя на производителите на полимерни компаунди набор ...
 

 Актуални производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост

Актуални производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост

... За иновациите в сегмента спомагат компютърното проектиране и моделиране, нововъведенията в материалознанието (при неръждаемите стомани, сплавите ... данните от измерванията и изпращането им към компютърно или друго устройство. Сред най-масовите средства ...
 

Актуални новости при обработващите центри

Актуални новости при обработващите центри

... обработващите центри, както и на платформи за триизмерно моделиране и симулация на обработващите операции. Непрекъснато се ... специалистите. Напредъкът при режещите инструменти и софтуера за компютърно проектиране прави метода все по-ефективен, а ...
 

Хидравлично моделиране на водопроводни мрежи

Хидравлично моделиране на водопроводни мрежи

... на географски информационни системи (GIS), системи за компютърно проектиране (CADD), SCADA платформи, клиентски информационни ... резултатите да бъдат по-разбираеми. Конвенционално моделиране Конвенционалните модели за симулация на разпределителни ...
 

Технологични подобрения в областта на вятърната енергетика

Технологични подобрения в областта на вятърната енергетика

... се усилия за стандартизиране на методите за измерване, компютърно моделиране на ресурсите, измерване и събиране на данни на ... допълнителна работа за разработване на методи за измерване, моделиране и стандартизиране на най-добрите практики. Допълнително ...
 

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиране

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиране

... модели. Както стана ясно, процесът за компютърно 4D моделиране комбинира базата данни с тримерни строителни модели ... изпълнението на проектите. Според експерти, процесите за компютърно 4D моделиране биха могли да ограничат проблемите с координацията ...
 

Ваккумна техника

Ваккумна техника

... бъдещите помпи ще имат все по-висока вместимост. Компютърно моделиране на вакуумни помпи - вече могат да се използват ... компютри за прецизно моделиране вместимостта на вакуумните камери, проводимостта на тръбите, изпускането ...
 

Строително-информационно моделиране

... според техническите си спецификации BIM е софтуер за 3D моделиране и управление на информацията, технологията не е само надградено ... . BIM процесът изисква да се използва адекватен набор от компютърно генерирани модели и най-лесният начин за това е ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top