Намерено в статии: 30

ЕЕ & ВЕИ 2019 - микс от рентабилни екорешения за бизнеса, общините и домакинствата

... решения за производство на биогаз, електрическа и топлинна енергия, компост от нерециклируеми отпадъци. Те могат да се приложат във ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... го водоносен слой. Реактивните материали могат да бъдат варовик, компост, зеолити, активен въглен и апатит. Когато са правилно изградени ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... изискваната температура и протича биологично разграждане. След това полученият компост се оставя да зрее на открито или в закрито ...
 

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... управление на хранителните и зелените отпадъци е получаването на компост с добро качество, който може да бъде използван като ... е налична широка гама други технологии за производството на компост. Тя включва реактори, тунели и статични купчини. По- ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

... влажен органичен субстрат, който може да бъде торф или компост. При биологичното третиране в скрубери се извършва комбинация от ...
 

Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2017

... . • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост. За повече информация: www.viaexpo.com
 

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Оборудване за механично третиране на отпадъци

... запушвания на отворите. Често се прилага за пресяване на компост. Ситото се състои от гъвкава мрежа от каучук или ...
 

София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top