Резултати от търсене на: качество на въздуха

Намерено в статии: 80

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

... атмосферния въздух под формата на емисии от изпускащи устройва. Сред основните източници на прахови частици са изгарянето на въглища, нефт, бензин ...
 

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

... “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за
 

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Hа 8 декември 2016 г. Съветът на ЕС прие нова директива за редуциране на атмосферното замърсяване.
 

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

... средства в Европейския съюзЕС се ангажира да редуцира разхода на гориво на пътните превозни средства в рамките на усилията за намаляване
 

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

... , пътният транспорт е съществен източник на парникови газове и атмосферни замърсители. Въпреки подобренията в ефективността на автомобилите през последните десетилетия ...
 

Нова информационна система ще следи качеството на атмосферния въздух в реално време

... въздух (КАВ) ще бъде изградена в рамките на новия програмен период на Оперативна програма Околна среда 2014-2020. Проектът ще ...
 

АБЕА организира конференция за устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци

Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) организира X Национална конференция Интелигентни ... - устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци в рамките на Дните
 

ЕК одобри удължаване на срока за постигане нормите за азотен диоксид в София и Пловдив

... (ЕК) одобри поисканото от България удължаване на срока за постигане на нормите за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух в ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на качество на въздуха Намерено в справочници: 1

Асоциация на българските енергийни агенции

... екологични анализи и прогнози, моделиране на качество на въздуха и енергийното развитие, консултации, проучвания, иницииране и разработване на нормативни актове и стандарти, разработване ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top