Резултати от търсене на: качество на въздуха

Намерено в статии: 205

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... получаване на пречистена вода с добро качество или потенциално замърсяване на околната среда. Поддържането на оптимални температури ... без да се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във вода замърсители ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... максимално замърсяването на въздуха чрез предприемането на различни мерки, свързани с влагането на значителни ресурси. Постигането на дългосрочната цел за по-добро качество на атмосферния ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... на престоите на централата, редуциране на дозата, понижаване на броя на персонала и времето за интервенция), технически (подобрени надеждност, точност и качество ... и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности ...
 

Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове

Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове

... граници. Тези сведения се дават в техническата документация на сензора. Сензори за качество на въздуха (Indoor Air Quality Monitoring). Предназначени са за ...
 

Децентрализирана климатизация

Децентрализирана климатизация

... по-прецизно проследяване на консумацията на енергия, ефективността и производителността на модула. Изборът на децентрализирана система е ... мини сплит модули осигуряват по-високо качество и чистота на въздуха в сравнение с централизираните конфигурации. ...
 

Съвременни технологии в интелигентното улично осветление

Съвременни технологии в интелигентното улично осветление

... пътната обстановка със съответните сензори за качество на въздуха, шум и дори земетръсна активност. Дигиталната сигнатура на всеки уличен стълб в интелигентната ...
 

Отоплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

... изгарят с въздуха във вторичната горивна зона. Двустъпалният процес води до пълно изгаряне и много ниски емисии на прахови частици ... -930 kWh/m3). Дървесните пелети с високо качество следва да са със съдържание на вода под 10% и енергийна плътност ...
 

 Технологии за автоматизация на офис сгради

Технологии за автоматизация на офис сгради

... драстично увеличена чрез фина настройка на ключови параметри на средата като температура, осветление, шум, ергономия, качество на въздуха и водата, интериорни цветови схеми ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на качество на въздуха Намерено в справочници: 2

Асоциация на българските енергийни агенции

... екологични анализи и прогнози, моделиране на качество на въздуха и енергийното развитие, консултации, проучвания, иницииране и разработване на нормативни актове и стандарти, разработване ... още

energyinfo.bg

СИАД България

... много други: независимо дали са получени чрез разделяне на въздуха или като отпадни продукти от различни производствени процеси, ... осигурят оптималната работна среда, изпълнение и качество, съобразено с нуждите на клиента. СИАД предлага широка гама от ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top