Намерено в статии: 28

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... метали, посредством йонообмен или утаяване, допълнително пречистване на получените кадмий и телур, в случай че ще се използват повторно ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... и отстраняват сулфати и метали като цинк, олово, мед, кадмий, кобалт и никел от рудничните води. Метали и металоиди ... хром, никел, олово, уран, желязо, магнезий, селен, мед, кобалт, кадмий и цинк. Анионите, които могат да бъдат третирани по ...
 

Йонообменно пречистване на води

Йонообменно пречистване на води

... като тежки метални катиони или аниони, например Cr3+ или кадмий и съединенията му с ниски начални концентрации, Cr4O2- с ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... , абсорбируеми органично свързани халогени, метали и металоиди (например арсен, кадмий, хром, мед, олово, никел, живак и цинк) в потоците ...
 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... , както и потенциално опасни вещества като олово, живак, кадмий и берилий. Следователно, отговорното управление на отпадъчното електрическо и ... в платките, пластмасовите корпуси и кабелите, както и селен, кадмий, хром, кобалт и др. Установено е, че 50 ...
 

Локални пречиствателни станции в индустрията

Локални пречиствателни станции в индустрията

... материали, които включват различни органични материали, метали (цинк, сребро, кадмий, талий и др.), киселини, основи или неметални елементи (арсен ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват вредно ... При тази температура протича комбинация от дестилация на метален кадмий и сублимация на кадмиеви оксиди и хидроксиди. Кадмият ...
 

Забранява се продажбата на батерии с кадмий и живак

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. С промените, които транспонират европейска директива, се
 

Резултати от търсене на кадмий Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top