Намерено в статии: 30

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... , озон и азотен диоксид, както и арсен, кадмий, никел, олово, живак и бензо (а) ... и 2018 г. антропогенните емисии на арсен, кадмий, никел и олово в ЕС-28 се ... на неметанови летливи органични съединения, арсен, кадмий, живак и олово и вторият по големина ...
 

Смазочни продукти за хранителната индустрия

Смазочни продукти за хранителната индустрия

... не могат да съдържат тежки метали като антимон, арсен, кадмий, олово, живак или селен. Също така съставките не трябва ...
 

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... метали, посредством йонообмен или утаяване, допълнително пречистване на получените кадмий и телур, в случай че ще се използват повторно ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... и отстраняват сулфати и метали като цинк, олово, мед, кадмий, кобалт и никел от рудничните води. Метали и металоиди ... хром, никел, олово, уран, желязо, магнезий, селен, мед, кобалт, кадмий и цинк. Анионите, които могат да бъдат третирани по ...
 

Йонообменно пречистване на води

Йонообменно пречистване на води

... като тежки метални катиони или аниони, например Cr3+ или кадмий и съединенията му с ниски начални концентрации, Cr4O2- с ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... , абсорбируеми органично свързани халогени, метали и металоиди (например арсен, кадмий, хром, мед, олово, никел, живак и цинк) в потоците ...
 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... , както и потенциално опасни вещества като олово, живак, кадмий и берилий. Следователно, отговорното управление на отпадъчното електрическо и ... в платките, пластмасовите корпуси и кабелите, както и селен, кадмий, хром, кобалт и др. Установено е, че 50 ...
 

Локални пречиствателни станции в индустрията

Локални пречиствателни станции в индустрията

... материали, които включват различни органични материали, метали (цинк, сребро, кадмий, талий и др.), киселини, основи или неметални елементи (арсен ...
 

Резултати от търсене на кадмий Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top