Резултати от търсене на: йонообменни смоли

Намерено в статии: 8

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

През последните години въпросът за наличието и съдбата на активни фармацевтични съставки, разтворители, междинни продукти и суровини във водите и отпадъчните водни потоци от фармацевтичната индустрия привлича все по-голямо внимание. Традиционните ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

Манипулатори с телеуправление се използват отдавна за провеждане на дистанционни инспекции и ремонти на места в ядрените централи, където достъпът за човек е невъзможен или забранен. Тези системи неизменно включват оператори, които дистанционно ...
 

Йонообменно пречистване на води

Йонообменно пречистване на води

Йонообменът включва отстраняването на нежелани или опасни йонни компоненти от водите и заместването им с безвредни йони от използваната йонообменна смола. След това временно задържаните заместващи йони се отделят в регенерираща или промиваща течност ...
 

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите ...
 

Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустрията

Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустрията

За обработка и пречистване на води и течности се използват основно йонообменни и мембранни технологии. Интензивното развитие на йонообменните технологии започва през 50-те години на 20-и век. През 1948 Rohm and Haas представя на пазара първия слабо ...
 

Филтри за питейна вода

Филтри за питейна вода

Мрежести, патронни, пясъчни и йонообменни филтри и системи за обратна осмоза Доставяната по водоснабдителната система вода, макар и предварително обработена и пречистена в пречиствателните станции, може да съдържа твърди частици, които да доведат до ...
 

Промишлени системи за обратна осмоза

Промишлени системи за обратна осмоза

Водата е жизненоважен ресурс, а чистотата и доброто качество на питейната вода е от изключително значение за опазване здравето на хората. В тази връзка качеството на питейната вода е и нормативно регламентирано с Наредба 9 за качеството на водата, ...
 

Герда Ком показва тенденции при галваничните покрития

Герда Ком показва тенденции при галваничните покрития

Семинар представи технологии и продукти на италианската компания COVENTYA Семинар на тема "Новости в технологиите на база тривалентен хром и прилагането им в областта на защитните и декоративните покрития" организира фирма Гарда Ком на 4 май т.г. в ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на йонообменни смоли Намерено в справочници: 1

Оргрес - КН

Фирма "Оргрес - КН" ЕООД е 100% частна компания с основна дейност: химическо очистване и консервация на топлоенергетично и топлообменно оборудване, доставка на автоматични омекотителни и обезсоляващи инсталации, филтрувална и дозираща техника, ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top