Резултати от търсене на: инфрачервени газанализатори с трансформация на Фурие

Намерено в статии: 5

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

... в изследваната проба. Спектроскопи с трансформация на Фурие Газовите инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие FTIR се препоръчват в приложения, при които концентрациите на азотни окиси са много ...
 

Измерване и мониторинг на въглеродни окиси

... . Инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие При мониторинга на вредни емисии от въглеродни окиси освен анализаторите, базиращи се на NDIR методите, се използват и инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие ...
 

Измерване на азотни окиси

... и анализаторите работещи на принципа на инфрачервена спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR) или ... на типа за NO2. Инфрачервени и ултравиолетови спектрални газанализатори (NDIR и NDUV) Принципът им на работа се основава на свойството на ...
 

Методи за измерване на азотни окиси

Методи за измерване на азотни окиси

... за измерване на количеството на много на брой и различни газове чрез набор от дискове с филтри. Спектроскопи с трансформация на Фурие Газовите инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие FTIR се ...
 

Методи за измерване на въглеродни окиси

Методи за измерване на въглеродни окиси

... корелационни газанализатори могат да се използват както като екстракционни, така и като анализатори в мястото на пробовземането. Инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие При мониторинга на ...
 

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

... в изследваната проба. Спектроскопи с трансформация на Фурие Газовите инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие FTIR се препоръчват в приложения, при които концентрациите на азотни окиси са много ...
 

Измерване и мониторинг на въглеродни окиси

... . Инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие При мониторинга на вредни емисии от въглеродни окиси освен анализаторите, базиращи се на NDIR методите, се използват и инфрачервени анализатори с трансформация на Фурие ...
 

Измерване на азотни окиси

... и анализаторите работещи на принципа на инфрачервена спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR) или ... на типа за NO2. Инфрачервени и ултравиолетови спектрални газанализатори (NDIR и NDUV) Принципът им на работа се основава на свойството на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top