Резултати от търсене на: инфрачервена спектроскопия

Намерено в статии: 9

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... токове. Прилагат се и различни сензорни технологии: NIR (спектроскопия в близката инфрачервена област) за разделяне на пластмаси – полиетилен терефталат, полиетилен ...
 

Мониторинг на почви

Мониторинг на почви

... , атомно-абсорбционна спектроскопия, флуоресцентна спектроскопия и инфрачервена ядрено-магнитна резонансна (ЯМР) спектроскопия. Мониторингът на ... а флуоресцентната детекция и атомно-абсорбционната спектроскопия намират приложение за анализ на метали ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... замърсители в една точка. Инфрачервената спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR) анализира спектъра от постъпващата инфрачервена светлина. Инфрачервеният спектър позволява ...
 

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

... и анализаторите, работещи на принципа на инфрачервената спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR). NDIR анализатори ... Анализаторите, които работят на принципа на недиспергираната инфрачервена спектрометрия, обикновено се препоръчват в приложения, ...
 

Измерване и мониторинг на въглеродни окиси

... озон в атмосферния въздух, е недисперсната инфрачервена спектроскопия. Недисперсна инфрачервена спектроскопия (NDIR) Действието на NDIR анализаторите се ... този метод от светлинен източник се подава инфрачервена светлина, която преминава през две еднакви ...
 

Измерване на азотни окиси

... Използват се и анализаторите работещи на принципа на инфрачервена спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR) или ... Друг използван метод е диференциалната оптична абсорбционна спектроскопия, който се базира на спектрално селективно поглъщане ...
 

Газоанализатори за серни окиси

Газоанализатори за серни окиси

... Описаните явления се използват от абсорбционната спектроскопия, която е метод за определяне на ... и конструктивното им изпълнение. Недисперсионна инфрачервена спектроскопия (NDIR) Недисперсионната инфрачервена техника за измерване концентрацията на ...
 

Методи за измерване на азотни окиси

Методи за измерване на азотни окиси

... се й анализаторите, работещи на принципа на инфрачервена спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR) или ... поглъщане на енергия. Фотоакустична спектроскопия На принципа на фотоакустичната спектроскопия работят фотоакустичните анализатори. Основният ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top