Резултати от търсене на: инфилтрат от депа

Намерено в статии: 6

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации ... на утайки - Първично пречистване, следвано от пясъчни филтри - Системи за UV ... на биогаз - Третиране и пречистване на инфилтрат Инсталации за биогаз - Компоненти за метантанк ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... и третира. Инсталирането на система за събиране на инфилтрат от съществуващи депа обаче може да е трудна задача. Предприемането на ... др. Тези методи са най-подходящи за инфилтрат от по-стари депа, в които съдържанието на биоразградим органичен въглерод ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... Разработени са редица технологии за третирането на инфилтрат от депа, много от които вече са доказали ефективността си в различни ... ефективни за третиране на инфилтрат от депа в ранната фаза на ацетогенеза, както и инфилтрат от по-стари площадки, във ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... околната среда показва, че вариантът с депонирането в депа за отпадъци/подземни хранилища е за предпочитане пред ... и поддръжка на депото (например от облицовката, свойствата на почвата, системите за дренаж на инфилтрат, дневните и крайните закривки). ...
 

Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

... изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и ... техническа и биологична рекултивация, отводняване от повърхностни води, извеждане на инфилтрирани ... системите за отводняване, дренажната система за инфилтрат, буферните басейни и колекторът за ...
 

Проведе се Вода София 2013

Проведе се Вода София 2013

... информация за предлаганите модели помпи от нашите представители, както и от партньорите ни от ANDRITZ Separation, NETZSCH Pumps and ... за пречистване на индустриални отпадъчни води и инфилтрат от депа за отпадъци. На изложението бяхме заедно с един ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации ... на утайки - Първично пречистване, следвано от пясъчни филтри - Системи за UV ... на биогаз - Третиране и пречистване на инфилтрат Инсталации за биогаз - Компоненти за метантанк ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... и третира. Инсталирането на система за събиране на инфилтрат от съществуващи депа обаче може да е трудна задача. Предприемането на ... др. Тези методи са най-подходящи за инфилтрат от по-стари депа, в които съдържанието на биоразградим органичен въглерод ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top