Намерено в статии: 7

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... оптични сепаратори - Обработка на биогаз - Третиране и пречистване на инфилтрат Инсталации за биогаз - Компоненти за метантанк инсталация - Газхолдери - Газодувки ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... метеорологичните и геоложките условия на площадката. Генериращият се инфилтрат следва да се събира, съхранява временно и третира. ... и обезвреждане на инфилтрата, редуциране количествата изпаряващ се инфилтрат и стабилизиране на депото. След събиране и ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... съдържа висок процент устойчиви органични замърсители. Нетретираният инфилтрат представлява риск за околната среда, ако се допусне ... , но за отстраняването на органични съединения от инфилтрат единствено употребата на активен въглен е рентабилна. ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... заряд в батерията, степента на експозиция на сметищен инфилтрат и съдържанието на кислород в депото. Мобилността на ... от облицовката, свойствата на почвата, системите за дренаж на инфилтрат, дневните и крайните закривки). Отделянето на метали от ...
 

Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

... обхвата на проекта са изграждане на дренажна система за инфилтрат - в т. ч. дренажни канавки, тръбопровод и ... закотвяща, крайпътни), системите за отводняване, дренажната система за инфилтрат, буферните басейни и колекторът за повърхностни води, както и ...
 

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

... на опаковките по отношение на образуваните емисии, пепели или инфилтрат, когато отпадъците или остатъците от дейностите по управление на ...
 

Проведе се Вода София 2013

Проведе се Вода София 2013

... води; решения за пречистване на индустриални отпадъчни води и инфилтрат от депа за отпадъци. На изложението бяхме заедно с ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... оптични сепаратори - Обработка на биогаз - Третиране и пречистване на инфилтрат Инсталации за биогаз - Компоненти за метантанк инсталация - Газхолдери - Газодувки ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top