Резултати от търсене на: инсинератори

Намерено в статии: 5

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко години – разработват се решения, които намаляват разходите и същевременно предлагат по-добри екологични ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Cъгласно проучвания, в световен мащаб към момента функционират над 2400 инсинератора за обезвреждане на приблизително 307 млн. тона отпадъци годишно.
 

Геотермални топлофикационни системи

... топлофикационна система включва и когенерационни електроцентрали, конвенционални бойлери, общински инсинератори, слънчеви колектори, термопомпи за подземни води и промишлени източници ...
 

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

... гориво от преработени ТБО е допустимо за изгаряне в инсинератори с кипящ слой за производство на енергия, в топлофикации ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

... изключително високи температури в специални съоръжения, наречени инсинератори. В резултат на процеса се отделя голямо ... отпадъци в промишлен мащаб често включват комбинация от инсинератори, биореактори, газови двигатели или турбини, парни генератори ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top