Намерено в статии: 17

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... прахове и мъгли от източници в химични предприятия и инсинератори за опасни отпадъци. Те могат да работят с горещи ... ЛОС и въглеводородни изпарения обикновено се провежда в специални инсинератори. За да се постигне пълно изгаряне, съоръжението трябва ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... газове от процеси на изгаряне например в електроцентрали или инсинератори за отпадъци. Аерозоли и капчици вода могат да се ...
 

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

... , дозиране, гранулиране, смесване и екструзия, ножове и резервни части Инсинератори и оборудване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци Успешен ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... битови отпадъци (ТБО) могат да бъдат третирани в инсинератори с подвижна решетка или флуидизиран слой, или в ротационни ... предварително третирани материали се изгарят и в инсинератори с флуидизиран слой. Инсинератори с решетка Тези съоръжения са широко ...
 

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

... оползотворяването на отпадъчната пластмаса е и изгарянето им в инсинератори за битови отпадъци с цел получаване на пара или ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... е движеща сила за изграждането на технологично усъвършенствани инсинератори, позволяващи постигането на високи стандарти по отношение ... оксид Въглеродният оксид в отпадъчните газове от инсинератори за отпадъци е продукт на непълното изгаряне на ...
 

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

... обезвреждане на болничните отпадъци най-често се използват двукамерни инсинератори. Те се състоят от първична горивна камера, вторична горивна ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... отделят и от други антропогенни източници, например промишлени котли, инсинератори, нефтени рафинерии, газови турбини, двигатели с вътрешно горене, металургични ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top