Намерено в статии: 9

Прахоулавяне

Прахоулавяне

Като замърсител фините частици включват прах, тежки метали и техните съединения, аерозоли, капчици вода и сажди. Праховите частици са често срещан замърсител в отпадъчните газови потоци от индустрията. Те са характерни за производства, в които се ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Генерираните от промишлената дейност отпадъчни газове се третират по технологии, които позволяват тяхното регенериране и оползотворяване в първоначалния или в друг процес като суровина или енергиен носител. Други методи осигуряват понижаване на ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

Цифровизацията на технологиите прави батериите неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда при ...
 

Инсинератор в Осло започва експеримент за забавяне на климатичните промени

Инсинератор в Осло започва експеримент за забавяне на климатичните промени

Главният инсинератор за отпадъци в Осло, Норвегия, започна първия по рода си експеримент в света за улавяне на въглероден диоксид от изпаренията на изгорения в съоръжението боклук. Основната цел на експеримента е да се разработи технология, която да ...
 

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

Tвърдото гориво, получено от отпадъци, познато още като модифицирано гориво или RDF (Refuse Derived Fuel), се получава чрез раздробяване и дехидратиране на твърди битови отпадъци (ТБО) чрез специална технология за преобразуване. RDF се произвежда ...
 

Производство на енергия от животински субстрати

Производство на енергия от животински субстрати

B миналото животинската тор е била използвана директно и почти изцяло за подхранване на почвата в градините на селскостопанските ферми. С увеличаването на мащабите на животновъдството в стопанствата през годините се увеличават и обемите отпадъчни ...
 

Стабилизиране на утайки

Важен етап в процеса на преработка на отпадъчни води B процеса на пречистване на отпадъчните води основните замърсяващи вещества се отделят във вид на утайки. Важен етап от тяхната обработка е стабилизирането, по време на което органичните вещества ...
 

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

доц. Стефан Шилев, директор Екология и управление на отпадъците, община Пловдив Какви съоръжения за третиране на отпадъци функционират на територията на община Пловдив към момента? Община Пловдив е оператор на две съоръжения за третиране на ...
 

Резултати от търсене на инсинератор Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top