Резултати от търсене на: изходящи димни газове

Намерено в статии: 8

Технологии за оползотворяване на отпадна топлина

Технологии за оползотворяване на отпадна топлина

... могат да бъдат горещи горивни газове, изпускани в атмосферата, нагрети продукти, изходящи от индустриалния процес, или загрети ... около 18 TBtu годишно. Когато става дума за димни газове, значително количество топлина може да бъде възстановено, ако ...
 

Извършване на енергиен одит

Извършване на енергиен одит

... флуиди в тръбопроводи, пещи или съдове, емисии на димни газове, относителна влажност и нива на осветеност. Инвентаризацията на ... показва всички енергийни входящи за предприятието потоци, всички изходящи в околната среда потоци и всички топлинни потоци ...
 

Siemens: Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

... непрекъснато измерване на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове. Системата се основава на т. нар. технология на ... ) анализатор (SIPROCESS UV600). Поради факта, че емитираните газове трябва да бъдат нормализирани спрямо определено кислородно ниво, се ...
 

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

... горива за домакинствата. Контролът на отпадните газове на автомобилите е регламентиран от държавата ... конвектор, за окисляване на пречещите въглеводородни газове до нефлуоресциращи съединения. Допълнително пречещите ... CО и O2 в изходящи димни газове
 

Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

... измерване на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове. Методики за измерване Повишените изисквания на Европейската комисия ... охладително стъпало, е осигурено полуавтоматично калибриране с калибровъчни газове за нулата и горната границата на измерване. ...
 

Компактна когенерация

... вода с температура до 95° С, или изходящите димни газове се използват непосредствено в сушилни или други инсталации. Освен ... е усложнен%0, поради пулсиращата характеристика на потока изходящи газове. Също така, при този тип инсталации се наблюдава ...
 

Когенерацията

Когенерацията

... въздух, подаван от турбокомпресор (фиг. 4). Получените димни газове с висока температура задвижват турбината на електрогенератора, загряват ... газова турбина. В този случай потокът от изходящи газове от турбината се използва за производството на пара ...
 

Когенерационни технологии

Когенерационни технологии

... от газ и въздух, подаван от турбокомпресор. Получените димни газове с висока температура задвижват турбината на електрогенератора, загряват ... газова турбина. В този случай потокът от изходящи газове от турбината се използва за производството на пара ...
 

Резултати от търсене на изходящи димни газове Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top