Резултати от търсене на: изходящи димни газове

Намерено в статии: 8

Технологии за оползотворяване на отпадна топлина

Технологии за оползотворяване на отпадна топлина

Kакто е известно, отпадната топлина е остатъчна енергия, генерирана в рамките на промишлен процес, която практически не се използва. Източници на отпадна топлина могат да бъдат горещи горивни газове, изпускани в атмосферата, нагрети продукти, ...
 

Извършване на енергиен одит

Извършване на енергиен одит

Пакетът от законодателни мерки на ЕС за климата и енергетиката поставя срок до 2020 г. за постигането на три ключови цели - редуциране на емисиите парникови газове до 20% под нивата от 1990 г.; повишаване дяла на консумирана енергия от възобновяеми ...
 

Siemens: Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

Модулната система Siemens Set CEM CERT се използва за непрекъснато измерване на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове. Системата се основава на т. нар. технология на ""студено извличане"". Подгрята сонда с филтър непрекъснато извлича проба, след ...
 

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

Kачеството на атмосферния въздух се оценява чрез измерване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време. Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху околната среда и организма на ...
 

Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

Защитата на околната среда и здравето на човека са основна грижа на Европейския съюз. Освен установяването на различни директиви (WID, LCPD IPPC) за индустрията, критериите за производителност и процедурите за проверка на системите за автоматично ...
 

Компактна когенерация

Когенераторни системи за локални приложения Когенерацията представлява процес на едновременно производство на топло- и електроенергия от един и същ първичен източник. В повечето случаи когенерационните инсталации са предназначени предимно за ...
 

Когенерацията

Когенерацията

Водеща технология за енергопроизводство в световен мащаб Технологията на комбинирано производство на топло- и електроенергия, позната още като когенерация, се приема за една от най-ефективните технологии за енергопроизводство. Освен значително ...
 

Когенерационни технологии

Когенерационни технологии

Част II. Основни характеристики на двигателите, използвани в мотор-генераторните групи В предишен брой на списание Инженеринг ревю стартирахме темата за едно от най-актуалните в момента технически решения – комбинираното производство на топлинна и ...
 

Резултати от търсене на изходящи димни газове Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top