Резултати от търсене на: излезли от употреба гуми

Намерено в статии: 9

Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

... подлежат на рециклиране. Предлагаме също и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми и месокостно брашно и извършваме контролирана ликвидация на документи ...
 

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

... и други алтернативни екологосъобразни решения за целта. Излезлите от употреба автомобилни гуми и ингредиентите им нямат опасни свойства и могат да ...
 

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

... битови отпадъци и промишлени отпадъци, предлага решения и за излезли от употреба гуми. Решения в управлението на промишлени, производствени и опасни отпадъци ...
 

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

... опаковките, батерии, масла, излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми. Разбира се, има ... за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба, претоварни станции и др. Ключов въпрос ...
 

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

... събиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, отработени масла, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и ...
 

Норд Авторециклинг – организация по оползотворяване на отработени масла

... на разделно събраните отпадъчни масла, се извършва от наши подизпълнители, специализирани фирми, по договор с ... негодни за употреба батерии и акумулатори и ""Норд Гуми"" ЕАД, организация, която управлява дейностите с излезли от употреба гуми. И двете ...
 

Технологии за преработка на автомобилни гуми

... излезли от употреба гуми. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването или обезвреждането на излезли от употреба гуми ... за оползотворяване на излезлите от употреба гуми в наредбата са посочени ...
 

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

... тях изследователска дейност, класифицирани като инфекциозни; излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top