Резултати от търсене на: излезли от употреба гуми

Намерено в статии: 9

Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

Никола Овчаров, управител на Джиосайкъл България, пред сп. Екология и Инфраструктура Бихте ли представили накратко дейността на компанията? Какви решения в областта на управление на отпадъците предлагате за производствените предприятия? Джиосайкъл е ...
 

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Eкологосъобразното третиране на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) си поставя за цел постигане на ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 85% от теглото на автомобилите. Тези изисквания са заложени още на етапа на ...
 

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма ""Околна среда"" 2014 - 2020 г. Страната ни ще получи повече средства за справянето с многобройните предизвикателства, пред които сме изправени. Според изчисления се нуждаем от повече ...
 

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

Николай Сиджимов, изпълнителен директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) Кои са акцентите в дейността на АСЕКОБ в областта на третирането на отпадъци? Сред приоритетните области, в които АСЕКОБ работи, е ...
 

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

доц. Стефан Шилев, директор Екология и управление на отпадъците, община Пловдив Какви съоръжения за третиране на отпадъци функционират на територията на община Пловдив към момента? Община Пловдив е оператор на две съоръжения за третиране на ...
 

Норд Авторециклинг – организация по оползотворяване на отработени масла

Важно е да участвате в колективна система за отработени масла ""НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ"" АД е една от първите организации по оползотворяване на отработени масла, с надлежно разрешение съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. В нашата ...
 

Технологии за преработка на автомобилни гуми

Излезлите от употреба автомобилни гуми са източник на сериозно замърсяване на околната среда. Те не подлежат на естествено разлагане, а при натрупване могат да се превърнат в удобно място за размножаване на гризачи, насекоми и други вредители, което ...
 

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Tвърдите битови отпадъци са разнообразни по произход, състав и количество. В най-общия си вид се изхвърлят и, съответно, депонират заедно с всички останали битови отпадъци. Тяхната специфичност се определя от последиците, които могат да настъпят при ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top