Резултати от търсене на: изгаряне на отпадъци

Намерено в статии: 136

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

... практики в сферата на иновативните технологии за намаляване на метана, храненето на животните и управлението на отглеждането им. Нерециклируемите органични отпадъци и отпадъчни ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... методи. При работата с такива отпадъци и изменянето на съществуващите практики по управление на отпадъци следва са се има предвид ... множество летливи вещества – метали, продукти на непълното изгаряне и др., както и на прахови частици и пепел, които ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... изгаряне на битови и опасни отпадъци. В рафинериите рядко се прилага сушене на утайките поради съображения за безопасност. Отработени катализатори Целта на управлението на ...
 

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

... освен конвенционални горива се използват и такива от отпадъци, като потреблението на последните постоянно нараства през последните няколко години. ... е възможно да бъде само 3 месеца. Системите за изгаряне на гориво в пещта могат да са причина за ниска ...
 

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

... ефективност и възобновяема енергия, Управление на отпадъци и рециклиране, Качество на въздуха, Интелигентни градове - това са ... гранулиране (пелетизиране) на отпадъци от селското стопанство и дървесина, промишлени котли с изгаряне на биомаса и RDF. ...
 

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

... градове, управление на отпадъци и рециклиране, качество на въздуха – това са областите за реализирането на Зелената сделка, ... и гранулиране (пелетизиране) на отпадъци от селското стопанство и дървесина, промишлени котли с изгаряне на биомаса и RDF. ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... старите градски части например конвенционалното събиране на отпадъци тип "от врата на врата" често е предизвикателство поради вариращите ... изгаряне или депониране. Методът може да се определи като пневматична система от канали, в която твърдите отпадъци ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... не се прилага съвместно изгаряне с други видове отпадъци. Това е така, защото при съвместното изгаряне концентрацията на фосфор се понижава, а ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на изгаряне на отпадъци Намерено в справочници: 2

WEISS A/S

... отпадъци, докато в Източна Европа сме търсени главно за решения за изгаряне на биомаса (напр. остатъци от производството на храни за получаване на ... още

energyinfo.bg

ОМИМ ЕООД

... и азотни емисии, заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като сме разширили ... дейността си до изготвяне на детайлен и работен проект на инсталациите, ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top