Резултати от търсене на: изгаряне на отпадъци

Намерено в статии: 34

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и ...
 

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

... производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко години – разработват ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... мащаб към момента функционират над 2400 инсинератора за обезвреждане на приблизително 307 млн. тона отпадъци годишно.
 

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Групата на болничните отпадъци включва инфекциозни отпадъци, използвани остри предмети, фармацевтични отпадъци, отпадъци, съдържащи опасни химични вещества и препарати, отпадъци със съдържание на тежки метали. Медицинските
 

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

... почти всички методи за пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване ...
 

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Tретирането на твърдите битови отпадъци се свързва с прилагането на интегрирана система за тяхното ефективно управление и оползотворяване на енергийния им потенциал. Тя ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на изгаряне на отпадъци Намерено в справочници: 2

WEISS A/S

... отпадъци, докато в Източна Европа сме търсени главно за решения за изгаряне на биомаса (напр. остатъци от производството на храни за получаване на ... още

energyinfo.bg

ОМИМ ЕООД

... и азотни емисии, заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като сме разширили ... дейността си до изготвяне на детайлен и работен проект на инсталациите, ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top