Намерено в статии: 111

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... , могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

Материалът разглежда основните методи за пречистване на генерираните от различни промишлени предприятия емисии на газообразни замърсители и прахови частици, които осигуряват постигане на нормативно определените допустими концентрации
 

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко години – разработват се решения, които намаляват разходите и същевременно предлагат по-добри екологични ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие върху околната среда и затова е необходимо да се инсталират пречиствателни съоръжения, които да
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

Kалоричността на сметищния газ, съдържащ над 500 компонента с микроконцентрация, които представляват около 1% от състава му, зависи предимно от съотношението метан/въглероден диоксид. Газът съдържа халогенирани
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Cъгласно проучвания, в световен мащаб към момента функционират над 2400 инсинератора за обезвреждане на приблизително 307 млн. тона отпадъци годишно.
 

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Групата на болничните отпадъци включва инфекциозни отпадъци, използвани остри предмети, фармацевтични отпадъци, отпадъци, съдържащи опасни химични вещества и препарати, отпадъци със съдържание на тежки метали. Медицинските
 

 

 

 

Резултати от търсене на изгаряне Намерено в справочници: 8

ЕКОКОТЛИ ЕООД

... до 50-60%. Котлите имат неподвижна чугунена скара за изгаряне на едро гориво като дърва, цепеници, изрезки. Котлите ... могат да са със специално огнище за автоматизирано изгаряне на ситно гориво като трици, талаш, раздробени клони, вършина ... още

energyinfo.bg

WEISS A/S

... в Източна Европа сме търсени главно за решения за изгаряне на биомаса (напр. остатъци от производството на храни за ... получаване на процесна пара). Наскоро Weiss разработи инсталация за изгаряне на утайки в комбинация с други горивни източници. още

energyinfo.bg

POLYTECHNIK, Luft-und Feuerungstechnik GmbH

... различни горивни системи (с долно подаване на горивото, скарно изгаряне, и хидравлична подаваща система), и с различен топлоносител; -топла ... още

energyinfo.bg

Херц Арматура ЕООД

... самопочистване. Котелната техника с марка Herz се предлага за изгаряне на дърва, пелети, дървесен чипс като мощностите са 10 ... още

energyinfo.bg

ОМИМ ЕООД

... емисии, заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като сме разширили дейността ... още

energyinfo.bg

Белфри ООД

... водни площи;* Газови факли и модулни инсталации за нискоемисионно изгаряне на биогаз и сметищен газ.Фирмата осигурява гъвкави инженерни ... още

energyinfo.bg

Вердер България

... на пробите (характеризиране форма и големина) и елементен анализ (изгаряне). Направлението VERDER SCIENTIFIC обединява петте водещи компании CARBOLITE, ELTRA ... още

btcatalogue.bg

ГРЕЙНИС ООД ВОДОРОД БЪЛГАРИЯ

... на вода в Парогенератори, Бойлери и Парни Котли за изгаряне в автомобилни двигатели, - Топло Електро Централи, Парни Котли, Бойлери ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top