Намерено в статии: 317

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

... обмисляне на законодателство за забрана на рутинните практики за изгаряне или изпускане. В областта на селското стопанство акцентът ще ...
 

Енергийна ефективност в стоманодобива

Енергийна ефективност в стоманодобива

... горене, тъй като осигурява стабилност на пламъка и пълно изгаряне. Настройването на този параметър възможно най-близко до стехиометричните ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... включват химично и физично разлагане на органичния материал чрез изгаряне, пиролиза и газификация. Сред недостатъците на метода са ... оксиди и множество летливи вещества – метали, продукти на непълното изгаряне и др., както и на прахови частици и пепел ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... горивната реакция) не е практично, тъй като за пълно изгаряне ще е необходимо перфектно смесване на горивото с окислителя ... на гориво в първата част от процеса на нагряване, изгаряне на димните газове и използване на честотни регулатори за ...
 

Дизелови и газови електрогенератори

Дизелови и газови електрогенератори

... . Продължителната работа с по-малко натоварване води до непълноценно изгаряне на горивото и образуване на сажди, които излизат през ...
 

Сензори за автомобилостроенето

Сензори за автомобилостроенето

... на Bosch Semiconductor. Количество на кислорода. Осигуряването на оптимално изгаряне на горивото и съответно минимален разход и ниво на ...
 

Филтриращи системи за маслена мъгла

Филтриращи системи за маслена мъгла

... при използването на високоскоростни инструменти обаче водят до неговото изгаряне и изпаряване, създавайки “дим”, който всъщност представлява термично генерирана ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... могат да бъдат третирани посредством сушене и/или изгаряне, което на практика води до получаването на обезмаслени ... , работещи на въглища, специализирани инсинератори и съоръжения за изгаряне на битови и опасни отпадъци. В рафинериите рядко се ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на изгаряне Намерено в справочници: 8

ЕКОКОТЛИ ЕООД

... до 50-60%. Котлите имат неподвижна чугунена скара за изгаряне на едро гориво като дърва, цепеници, изрезки. Котлите ... могат да са със специално огнище за автоматизирано изгаряне на ситно гориво като трици, талаш, раздробени клони, вършина ... още

energyinfo.bg

WEISS A/S

... в Източна Европа сме търсени главно за решения за изгаряне на биомаса (напр. остатъци от производството на храни за ... получаване на процесна пара). Наскоро Weiss разработи инсталация за изгаряне на утайки в комбинация с други горивни източници. още

energyinfo.bg

POLYTECHNIK, Luft-und Feuerungstechnik GmbH

... различни горивни системи (с долно подаване на горивото, скарно изгаряне, и хидравлична подаваща система), и с различен топлоносител; -топла ... още

energyinfo.bg

Херц Арматура ЕООД

... самопочистване. Котелната техника с марка Herz се предлага за изгаряне на дърва, пелети, дървесен чипс като мощностите са 10 ... още

energyinfo.bg

ОМИМ ЕООД

... емисии, заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като сме разширили дейността ... още

energyinfo.bg

Белфри ООД

... водни площи;* Газови факли и модулни инсталации за нискоемисионно изгаряне на биогаз и сметищен газ.Фирмата осигурява гъвкави инженерни ... още

energyinfo.bg

Вердер България

... на пробите (характеризиране форма и големина) и елементен анализ (изгаряне). Направлението VERDER SCIENTIFIC обединява петте водещи компании CARBOLITE, ELTRA ... още

btcatalogue.bg

ГРЕЙНИС ВОДОРОД БЪЛГАРИЯ

... на вода в парогенератори, бойлери и парни котли за изгаряне в автомобилни двигатели, - топло електро централи, парни котли, бойлери ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top