Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

Намерено в статии: 142

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във ... на риска от замърсяване на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... , се наблюдава ежедневно превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха. Към основните антропогенни източници на замърсяване на въздуха спадат изгарянето на изкопаеми горива при производството ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... за оценяване на степента на замърсяване и радиоактивност в работната зона, обеззаразяване на компоненти преди демонтаж и на контейнери за ... , пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. Друг пример ...
 

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... по-голяма от тази на въздуха при атмосферно налягане. Това означава, че при напълване на корпуса на прекъсвач с елегаз ... се използва в среда с тежко атмосферно замърсяване или образуване на конденз, което е обичайно за железопътните приложения ...
 

Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

... зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... . Значими източници на раздвижване на въздуха са термичните потоци от отделящи топлина процеси, движението на машини (шлифовъчно ...
 

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

... проблем е рискът от замърсяване на прожекционните лещи при въвеждане в кабината на непречистен въздух. Ето ... към предварителното затопляне на залите, моментното кондициониране на въздуха съобразно броя на зрителите и характера на сценичната дейност ( ...
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... и разходи в дългосрочен аспект, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Като продължение на проекта през 2016 г. сключихме ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... за достатъчно дълъг период от време. Източниците на замърсяване могат да бъдат както естествени, така и ... на въглероден диоксид. Абсорбция В контекста на газоочистването в индустрията абсорбцията включва преноса на газообразния замърсител от въздуха ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top