Резултати от търсене на: замърсяване на атмосферния въздух

Намерено в статии: 35

Продажбите на електромобили нарастват въпреки кризата с COVID-19

Продажбите на електромобили нарастват въпреки кризата с COVID-19

... са фактор от критично значение за постигането на екологичните цели за намаляване на локалното замърсяване на атмосферния въздух и справяне с климатичните промени. През ...
 

Филтриране на хидравлични течности – част 2

Филтриране на хидравлични течности – част 2

... ултрафини филтърни елементи независимо от работния цикъл на машината. Въздушните филтри предотвратяват замърсяване от атмосферния въздух, навлизащ в хидравличната верига. Това са ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... чрез предприемането на различни мерки, свързани с влагането на значителни ресурси. Постигането на дългосрочната цел за по-добро качество на атмосферния въздух ще изисква ...
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... към намаляване на потреблението на горива и енергия, понижаване на бюджетните разходи за енергия, ограничаване на замърсяването на околната среда и на вредните емисии ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... за достатъчно дълъг период от време. Източниците на замърсяване могат да бъдат както естествени, така и ... редуциране на нивата на въглероден диоксид в атмосферния въздух е по-ефективното използване на енергия, както и намаляване на изгарянето на ...
 

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

... което се намаляват количествата на генерираните и изпускани в атмосферния въздух вредни емисии на парникови газове. “Проектите ... чието изпълнение намалява риска от замърсяване на въздуха и почвите от възникването на пожари. Други успешно осъществени ...
 

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

... към местните условия мерки за подобряване на КАВ. Програмите ще адресират основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на съответната община. “Оперативна програма “Околна ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... поне да редуцират риска от замърсяване. Степента на пречистване се определя от размера на горивната инсталация, местонахождението й ... се измества от атмосферния въздух към водите. Едно решение на този проблем е използването на разтвор на амониева сол ...
 

Резултати от търсене на замърсяване на атмосферния въздух Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top