Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

Намерено в статии: 145

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

... мониторинг и управление на параметрите на средата – температура, влажност, чистота на въздуха и т. н. Благодарение на безпроблемното им функциониране ... могли да се считат и за потенциален източник на замърсяване. Макар умното облекло за чисти стаи все ...
 

Шприцване на пластмаси в чисти помещения

Шприцване на пластмаси в чисти помещения

... се осигури съответната степен на чистота на въздуха и да се поддържа строго предписаното количество на праховите частици в граници, ... помещения, тъй като не бива да се допуска замърсяване на пластмасовия материал с абразивни частици. Тръбните системи е ...
 

Шумозаглушители за ОВК инсталации

Шумозаглушители за ОВК инсталации

... от вентилаторите се генерира с обемното изместване на въздуха при въртенето на перките им. Самите лопатки имат своя ... шума, генериран в самите въздуховоди. Източници на потенциално шумово замърсяване, което се контролира с цилиндрични заглушители, ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във ... на риска от замърсяване на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... , се наблюдава ежедневно превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха. Към основните антропогенни източници на замърсяване на въздуха спадат изгарянето на изкопаеми горива при производството ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... за оценяване на степента на замърсяване и радиоактивност в работната зона, обеззаразяване на компоненти преди демонтаж и на контейнери за ... , пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. Друг пример ...
 

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... по-голяма от тази на въздуха при атмосферно налягане. Това означава, че при напълване на корпуса на прекъсвач с елегаз ... се използва в среда с тежко атмосферно замърсяване или образуване на конденз, което е обичайно за железопътните приложения ...
 

Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

... зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... . Значими източници на раздвижване на въздуха са термичните потоци от отделящи топлина процеси, движението на машини (шлифовъчно ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top