Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

Намерено в статии: 148

Съвременни достижения при механичните системи и компоненти

Съвременни достижения при механичните системи и компоненти

... риск от замърсяване на продукцията. Санитарният дизайн на електрическите актуатори за ХВП предотвратява натрупването на замърсявания и ... по-висока степен на сигурност на системата, се използват специални системи за изсушаване на въздуха в комбинация с ...
 

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... в ХВП, като запазва качеството на храните, осигурявайки им защита от замърсяване и различни вредни химически и ... и напитки имат системите за филтриране на въздуха, които отговарят за ограничаване на замърсителите. С цел ефикасна прогнозна поддръжка ...
 

Машини от серията NETSTAL ELION на KraussMaffei в борбата срещу COVID-19

Машини от серията NETSTAL ELION на KraussMaffei в борбата срещу COVID-19

... . Това означава, че всяко замърсяване на пространството за монтаж на матрицата може да бъде ефективно предотвратено ... Патентованият накрайник на дюзата за шприцване значително намалява изпускането на частици материал във въздуха по време на прочистване, ...
 

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

... мониторинг и управление на параметрите на средата – температура, влажност, чистота на въздуха и т. н. Благодарение на безпроблемното им функциониране ... могли да се считат и за потенциален източник на замърсяване. Макар умното облекло за чисти стаи все ...
 

Шприцване на пластмаси в чисти помещения

Шприцване на пластмаси в чисти помещения

... се осигури съответната степен на чистота на въздуха и да се поддържа строго предписаното количество на праховите частици в граници, ... помещения, тъй като не бива да се допуска замърсяване на пластмасовия материал с абразивни частици. Тръбните системи е ...
 

Шумозаглушители за ОВК инсталации

Шумозаглушители за ОВК инсталации

... от вентилаторите се генерира с обемното изместване на въздуха при въртенето на перките им. Самите лопатки имат своя ... шума, генериран в самите въздуховоди. Източници на потенциално шумово замърсяване, което се контролира с цилиндрични заглушители, ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във ... на риска от замърсяване на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... , се наблюдава ежедневно превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха. Към основните антропогенни източници на замърсяване на въздуха спадат изгарянето на изкопаеми горива при производството ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top