Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

Намерено в статии: 141

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... , се наблюдава ежедневно превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха. Към основните антропогенни източници на замърсяване на въздуха спадат изгарянето на изкопаеми горива при производството ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... за оценяване на степента на замърсяване и радиоактивност в работната зона, обеззаразяване на компоненти преди демонтаж и на контейнери за ... , пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. Друг пример ...
 

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... по-голяма от тази на въздуха при атмосферно налягане. Това означава, че при напълване на корпуса на прекъсвач с елегаз ... се използва в среда с тежко атмосферно замърсяване или образуване на конденз, което е обичайно за железопътните приложения ...
 

Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

... зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... . Значими източници на раздвижване на въздуха са термичните потоци от отделящи топлина процеси, движението на машини (шлифовъчно ...
 

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

... проблем е рискът от замърсяване на прожекционните лещи при въвеждане в кабината на непречистен въздух. Ето ... към предварителното затопляне на залите, моментното кондициониране на въздуха съобразно броя на зрителите и характера на сценичната дейност ( ...
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... и разходи в дългосрочен аспект, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Като продължение на проекта през 2016 г. сключихме ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... за достатъчно дълъг период от време. Източниците на замърсяване могат да бъдат както естествени, така и ... на въглероден диоксид. Абсорбция В контекста на газоочистването в индустрията абсорбцията включва преноса на газообразния замърсител от въздуха ...
 

Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

... предотврати замърсяване на площите. Познаването на всички специфики на фармацевтичната индустрия гарантира успешното проектиране на оптимални ... разделение на етапите на производство, които също изискват различна степен на управление на въздуха в ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top