Резултати от търсене на: замърсяване на водите

Намерено в статии: 66

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... в атмосферата и водите. След като се идентифицират необходимите практики за осигуряване на съответствие със ... възможните причини за деактивиране на катализаторите са прегряване, запушване на порите и замърсяване на активната повърхност с кокс ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... и съдбата на активни фармацевтични съставки, разтворители, междинни продукти и суровини във водите и отпадъчните ... са времето на хидравлично задържане, температурата, pH, разтвореният кислород, органичното замърсяване, наличието на токсични или ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... съединения в количества, опасни за човешкото здраве и замърсяване на околната среда и водите. По предварителна оценка технологичните разходи за разграждане ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... риск от замърсяване на подземните води и генериране на неприятни миризми. Чрез анаеробни процеси нивото на ХПК може ... сепарация за осигуряване на 95% редуциране на органичните замърсители. Водите, генериращи се при преработката на плодове и зеленчуци ...
 

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

... от подземни структури, които са водели до замърсяване на подземните води. Например в 45 от 65 ... катодна защита, анализ на почвата и водите, почистване на вътрешността на тръбопровода, детекция на течове и мониторинг на покритията и облицовките. ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... и наклона на терена, размера на частиците и др. Третиране на киселинни води Методите за третиране на водите от рудодобива с ... за широк диапазон от дебити, киселинност и степен на замърсяване с метали. Биореакторите могат да функционират пасивно или ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... начин, те могат да доведат до силно замърсяване на околната среда и да окажат негативно въздействие върху ... . Макар ZLD концепцията да обещава редуциране на замърсяването на водите и подобряване на водната ефективност, жизнеспособността й се определя ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... на качеството на водата. Те показват степента на замърсяване на отпадъчните води чрез измерване на количеството кислород, необходимо за окисление на ... в зависимост от вида на продукта. Целта на първичното пречистване на водите е да бъдат отстранени ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top