Намерено в статии: 17

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... на роботизирани устройства се ограничава предимно до периода на закриване. Нормално дейностите по инспекция, поддръжка и ремонт се извършват ...
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... програмата за управление на отпадъците тази година приключихме проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и ...
 

Осигуряване безопасността на ядрени централи

Осигуряване безопасността на ядрени централи

... , изграждане, пускане в експлоатация и функциониране, както и при закриване и извеждане от експлоатация. Това обхваща и свързания с ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

Екологичните проблеми, свързани с твърдите битови отпадъци (ТБО), са добре проучени. Депонирането все още е широко прилаган метод за обезвреждането им в много развити и развиващи се държави по света. Предвид голямото разнообразие в състава на ...
 

Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

... , водите и въздуха на площадките и осъществяването на успешно закриване и рекултивация след преустановяване на дейността. Днес непрекъснато се ...
 

ПУДООС отчете работата по проекта за закриване и рекултивация на депа за отпадъци

... ) отчете извършената работа по проекта Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа
 

Официално откриха новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

... управление на отпадъците за регион Ямбол и на обект Закриване и рекултивацията на депо
 

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

... общините ще засилят своята инвестиционна активност по отношения на закриване и рекултивиране на сметищата, изграждане на нова модерна инфраструктура ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top