Резултати от търсене на: загуби на вода

Намерено в статии: 365

Нови пластмасови табла AX от Rittal

Нови пластмасови табла AX от Rittal

... дъжд в горния и долния ръб на вратата, предпазват уплътнението от прах и дъждовна вода. Предпазната изолация от клас II ... лесно да бъдат прикрепени към външната страна на корпуса, без UL сертификацията да загуби своята валидност. Като опция таблото може ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... вода, горещ въздух и топлообмен с течности. Вторичните енергийни източници се генерират от отделна система. Системи на ... , регулиране на температурата. Задържането на топлинната енергия е подход, включващ редуциране на енергийните загуби в околното ...
 

Измервателна техника при енергиен одит

Измервателна техника при енергиен одит

... За да се открият топлинните загуби вследствие на дефекти в изолацията на сградите, температурата на закрито трябва съществено да се ... течни горива, пара, гореща/студена вода или въздух. Уредът за измерване на дебит трябва да се избере внимателно, ...
 

Актуални продукти и решения в сградното водоснабдяване

Актуални продукти и решения в сградното водоснабдяване

... в контролния блок не постъпи валидна заявка за консумация на вода. Всяко устройство в мрежата разполага със собствен сензор, който ... в сгради Течовете на вода в съвременните сгради могат да станат причина не само за излишни разходи поради загуби, но и ...
 

Повишена ефективност и по-малко бракуван продукт с разходомер FLOWave от Bürkert

Повишена ефективност и по-малко бракуван продукт с разходомер FLOWave от Bürkert

... алкохолни напитки и вода. За целта FLOWave използва скоростта на разпространение на повърхностните акустични вълни ... -малко загуби, повече производителност. Благодарение на функцията "Коефициент на плътност" FLOWave засича смените на различните течности ...
 

Сензори в сградната автоматизация

Сензори в сградната автоматизация

... причини за загуби на електроенергия, както и да изготви стратегия за повишаване на енергийната ефективност чрез въвеждане на режими ... други ОВК инсталации. За проследяване качеството на питейната и технологичната вода в сградата се използват друг тип ...
 

Актуални технологични тенденции в PV индустрията – част 2

Актуални технологични тенденции в PV индустрията – част 2

... по-висока ефективност на модулите поради редуциране на вътрешните загуби от съпротивление, което се дължи на скъсените разстояния ... от панелите и използването й за отопление на помещения, подгряване на вода или в индустриални процеси. В действителност ...
 

SCADA системи в топлоцентрали

SCADA системи в топлоцентрали

... загуби, което води до редуциране на консумацията на първична енергия, повишаване на енергийната ефективност на системата и ограничаване на ... подава по първичните тръбопроводи за гореща вода към отоплителните подстанции, откъдето посредством ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top