Намерено в статии: 61

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... голяма степен за емисиите на азотни оксиди, арсен и живак. Секторът на производството и добивната промишленост е най-големият ... на емисии на неметанови летливи органични съединения, арсен, кадмий, живак и олово и вторият по големина емитер на първични ...
 

Смазочни продукти за хранителната индустрия

Смазочни продукти за хранителната индустрия

... да съдържат тежки метали като антимон, арсен, кадмий, олово, живак или селен. Също така съставките не трябва да включват ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... не е приложим за летливи и полулетливи органични съединения, живак и други опасни химични отпадъци. Допълнителен недостатък е изключително ...
 

Осветление за ядрени съоръжения

Осветление за ядрени съоръжения

... , че те да са с по-ниско съдържание на живак – приблизително 0,01 мг. Ако при екстремни условия газоразрядната ... и съоръженията за съхранение на гориво. Високите нива на живак или разтвор със съдържание 1 – 2 ppm, попаднали в ...
 

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

... , по-високата им разходна ефективност, както и липсата на живак в съставните им елементи. Експерти изчисляват, че един добре ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... , катран, радиоактивни компоненти, полихлорирани бифенили, олово, електрически елементи, съдържащи живак, изолиращи материали, съдържащи опасни вещества и др. Отстраняването на ...
 

Промишлена газопроводна инфраструктура

Промишлена газопроводна инфраструктура

... (карбонати и сулфати, вкл. естествени радиоактивни метали), живак; в течна фаза – вода, въглеводороди, добавени при ... фаза – киселинни газове, въглероден диоксид, сероводород, живак и други газове (например меркаптани). Инсталациите за преработка ...
 

Йонообменно пречистване на води

Йонообменно пречистване на води

... използват широко за отстраняване на метали като кобалт и живак. Друг вид специални смоли са магнитните йонообменни смоли, които ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top