Намерено в статии: 18

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

... на живака и въвеждат ограничения за първичния добив на живак и международната търговия с него, забрана на производството, вноса
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват
 

Забранява се продажбата на батерии с кадмий и живак

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. С промените, които транспонират европейска директива, се
 

Опасни отпадъци от производствена дейност

Опасни отпадъци от производствена дейност

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Опасни отпадъци от производствена дейност
 

Промишлено аварийно и евакуационно осветление

Промишлено аварийно и евакуационно осветление

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Промишлено аварийно и евакуационно осветление
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top