Резултати от търсене на: емисионен контрол

Намерено в статии: 23

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... и др. На пазара се предлагат множество технологии за контрол на миризмите, но все още не е разработено едно ... адсорбция с активен въглен са най-простото решение за контрол на миризмите в ПСОВ. Не се използват допълнителни химикали ...
 

Енергийна ефективност на топилни пещи

Енергийна ефективност на топилни пещи

... 20%. Използването на безкоксови пещи опростява системата за емисионен контрол и води до понижаване на съдържанието на сяра в ... се характеризират с ниска скорост на топене и затруднен контрол на температурата и качеството на продукцията. Новото поколение ...
 

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... концентрации на работното място, употребата на добавки, процедурите по емисионен контрол, видът, размерът и плътността на частиците. Сред факторите са ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... замърсителите. Скруберните системи са група съоръжения за контрол на замърсяването на въздуха, които намират приложение ... използва като крайна техника за емисионен контрол. Пригодността му като метод за контрол на замърсяването зависи от: стойността ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... в/след предварителното подгряване, както и в устройствата за контрол на замърсяването на въздуха, ако са налични в ... има предвид съществуващата конфигурация на пещта; внимателен подбор и контрол на веществата, постъпващи в пещта; избора и употребата на ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

... За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от ЛОС. Обикновено се ... пречистване на газовете. Изборът на технология за емисионен контрол зависи от множество различни параметри като концентрацията на ...
 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... количества диоксини и фурани поради липсата на система за емисионен контрол. Събиране За осигуряване на устойчивото развитие на икономиката и ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

При изгарянето на биомаса в атмосферата се отделят емисии на различни видове замърсители. Повечето от тях са свързани със състава на използваната биомаса, но има и такива, които се генерират в резултат на непълно горене – сажди, въглероден оксид и ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на емисионен контрол Намерено в справочници: 2

Лабконсулт

Контрол на храни, мляко, месо, зърно, фуражи, води, почви. Контрол качеството на атмосферния въздух Непрекъснат емисионен контрол. още

btcatalogue.bg

Намикон 2001

... за безразрушителен контрол: ултразвукови дефектоскопи, дебеломери, твърдомери, дебеломери за покрития, Дозиметри-Радиометри и Системи за мониторинг; акустично-емисионен мониторинг, червени ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top