Намерено в статии: 595

Опаковки за тежки товари

Опаковки за тежки товари

... до минимум, за да се предотврати появата им в емисии, прах или утайка, когато опаковките или отпадъците от опаковки ...
 

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

... на отпадъците, които генерират близо 95% от антропогенните емисии на метан в световен мащаб. Комисията ще работи с ... в селските райони и същевременно да предотврати отделянето на емисии на метан. Затова стратегията предвижда да продължи осигуряването ...
 

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... производството и добивната промишленост е най-големият източник на емисии на неметанови летливи органични съединения, арсен, кадмий, ... условия. Относителният спад на концентрацията на тези емисии варира в широки граници в рамките на отделни ...
 

Енергийна ефективност в стоманодобива

Енергийна ефективност в стоманодобива

... на въздействията върху околната среда, например генерирането на емисии от парникови газове. Пряката въглеродна интензивност на ... преобразуване в пещта и същевременно поддържане на минимални емисии, особено на въглероден оксид. Това се постига ...
 

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

... на света към енергийни източници, които не генерират въглеродни емисии. Понастоящем вятърните турбини се характеризират с експлоатационен живот от ...
 

ЕТ "САНД – СПАС АХИЛЕЕВ" повиши ресурсната си ефективност със средства по ОПИК

ЕТ "САНД – СПАС АХИЛЕЕВ" повиши ресурсната си ефективност със средства по ОПИК

... продукция след изпълнение на проекта с 33,67% Намалени емисии в резултат на: патентованата DVC технология, OptiSpray AP01 помпа ...
 

Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

... рециклиране, оптимален транспорт на опакованите продукти, както и вредни емисии, пластмасата е най-подходящата суровина за масово еднократно опаковане ...
 

Salvagnini – дух на иновации при автоматичните огъващи центри

Salvagnini – дух на иновации при автоматичните огъващи центри

... 000 души в Италия. В допълнение на това вредните емисии на въглероден диоксид са намалели с около 22 000 ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на емисии Намерено в справочници: 18

Карбон Финанс ООД

... парникови газове. Разработване на проекти, сертифициращи намаления на въглеродни емисии и генериращи квоти по доброволните стандарти. Климатичен хедж - разработване ... още

energyinfo.bg

Бюро Веритас

... , валидиране на проекти свързани с парникови газове, атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия (Greenhouse Gas Management) ... от UNFCCC за парникови газове и търговия с емисии. Специфична информация: Bureau Veritas Certification е новото ... още

energyinfo.bg

АМЕЕС

... и съоръженията в енергетиката и химията; мониторинг на вредни емисии в ТЕЦ; водохимични процеси в ТЕЦ. Акредитирана лаборатория за ... още

btcatalogue.bg

Аква-90 Инженеринг

... дейност в областта на измерванията на води и вредни емисии във въздуха. Обучение на персонал. Безплатни консултации. Гаранционен и ... още

btcatalogue.bg

Екотех Инженеринг ЕООД

... и инсталации за улавяне и неутрализиране на вредни газови емисии. Фирмата проектира и изгражда системи за очистване на технологични ... още

energyinfo.bg

Коген Инженеринг

... тип. Извършване на консултанска дейност за продажба на редуцирани емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг ... още

energyinfo.bg

Актемиум БЕА Балкан ЕООД

... , напоителни и инфилтрационни съоръжения, системи за защита от прахови емисии. - Диспечерски пунктове и системи за автоматизация. - Токозахранващи уредби. - Оборудване ... още

energyinfo.bg

Либра Енерджи ЕООД

Търговия с квоти за въглеродни емисии и енергийни суровини. Управление, консултации и финансиране на проекти, ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top